Podle něj se o této povinnosti nikde v legislativě nemluví, navíc boj s nelegálním zaměstnáváním, jemuž má loňská novinka zamezit, podle něj není v kompetenci úřadů práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale své opatření brání: nezaměstnaní dostávají na poštách informace o volných místech.

Od poloviny října loňského roku se mají vytipovaní nezaměstnaní i několikrát týdně hlásit v přesně určeném termínu na pracovištích Check point na poštách. Opatření má podle ministerstva práce a sociálních věcí ztížit případným pracantům načerno nelegální přivýdělek. Zatímco tento efekt se dosud neprokázal, úřad veřejného ochránce práv zahrnuly stížnosti od nezaměstnaných.

Úřad se začal systémem DONEZ (docházka nezaměstnaných) zabývat a zjistil, že nemá dostatečnou oporu v zákoně – jinými slovy je nezákonný. „Z žádného ustanovení zákona o zaměstnanosti nelze dovodit, že by měl uchazeč povinnost hlásit se na kontaktním místě veřejné správy, aniž mu zde bude poskytnuta zprostředkovatelská či poradenská činnost,” citoval Týden ombudsmana Pavla Varvařovského.

Pokud se nezaměstnaný v daném termínu nedostaví, může být přitom potrestán vyřazením z evidence a přijít o podporu v nezaměstnanosti i o státem placené zdravotní pojištění. Ale tato povinnost není podle Varvařovského stanovena zákonem, a ani se zprostředkováním zaměstnání podle ombudsmana nijak nesouvisí. Týden zjistil, že zařazením nezaměstnaného do DONEZ překračuje Úřad práce ČR podle mínění Ombudsmana rámec své zákonné pravomoci a státní moc je vykonávána mimo zákonné meze.

Týden citoval také ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, který s kritikou nesouhlasí. Podle něj je potírání nelegálního zaměstnávání součástí zákona o zaměstnanosti. A navíc na poštách prý dochází ke zprostředkování práce. Úřad ombudsmana má však pochybnosti, zdali se pouhé předání automaticky vygenerovaného přehledu volných pozic rovná zprostředkování zaměstnání. Lidé z kanceláře veřejného ochránce práv navíc argumentují podle Týdne tím, že zprostředkování práce ministerstvo dříve neuvádělo jako součástí systému, jen prý zvažuje další nabídku, nyní najednou tvrdí, že pošty práci zprostředkovávají. Veřejný ochránce práv proto stěžovatele vyzval, aby mu popsali, jaké informace na poštách přesně dostávají.

-pda-