„Společenská odpovědnost představuje cokoli, co prospívá lidem i přírodě a okolnímu světu najednou. Je to opak dříve prosazovaného přístupu, který životní prostředí chápal pouze jako zdroj k obohacení. Je to ale také vzájemná tolerance a respekt mezi lidmi, snaha o vzájemné soužití, které bude ku prospěchu všech. Děkuji všem firmám i jednotlivcům, kteří společensky odpovědní jsou,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Z došlých přihlášek vybírala vítěze speciálně složená porota. Ta pak došlé nominace hodnotila na základě přesně vyplněných dotazníků. A vítěze vyhlásila hned ve čtyřech hlavních kategoriích. Soutěž je v Olomouckém kraji stále ještě novinkou, letos proběhl teprve její druhý ročník.

„Letošním vítězům srdečně gratuluji a přeji jim mnoho dalších úspěchů. Zaslané dotazníky byly precizně vyplněny a překvapilo mě, kolika společenským aktivitám se finalisté soutěže dobrovolně věnují. Je to důkaz toho, že společenskou odpovědnost instituce a firmy vnímají jako jeden z důležitých aspektů svého působení. Jsem hrdý, že takové organizace v kraji máme a věřím, že jejich počet se bude stále zvyšovat,“ dodal Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj.

Vítězové v soutěži Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2021:

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců

1. místo: Designfoods s.r.o. (Via Delicia)

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců

1. místo: weba Olomouc, s.r.o.

2. místo: Cement Hranice a.s.

3. místo: ZD Haňovice

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců

1. místo: Farmak a.s.

2. místo: Granitol a.s.

3. místo: Nemocnice Šumperk a.s.

KATEGORIE: Obce s rozšířenou působností

1. místo: Statutární město Prostějov

2. místo: Statutární město Olomouc

3. místo: Statutární město Přerov

KATEGORIE: Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců

1. místo: Univerzita Palackého v Olomouci

2. místo: Czechitas z.ú.

3. místo: Městská police Prostějov

KATEGORIE: Mikropodniky, živnostníci

1. místo: BEC družstvo

2. místo: Sensio.cz s.r.o.

3. místo: Schaumannův Dvůr s.r.o.

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ: za přínos v uplatňování principů společenské odpovědnosti v Olomouckém kraji za rok 2021

Speciální ocenění pro Czechitas z.ú.

ČESTNÁ UZNÁNÍ ZA ÚČAST V SOUTĚŽI:

MAPO Group a.s.

LINAPLAST s.r.o.

KRYSTOMA s.r.o.

Zdroj: www.businessinfo.cz