Cíle Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje jsou jasně definované. Společně budeme usilovat o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na regionálním trhu práce a přispívat k přípravě kvalifikovaných pracovníků pro konkurenceschopnou ekonomiku Olomouckého kraje. Podpoříme také tradiční sektory s vysokým potenciálem pro strategický a udržitelný rozvoj regionu i vznik kvalitních pracovních míst”, řekl Pavel Šoltys, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

1

Signatáři teritoriálního paktu zaměstnanosti jsou Olomoucký kraj, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, krajská pobočka Úřadu práce České republiky, Regionální rada odborových svazů ČMKOS Olomouckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Doba trvání paktu zaměstnanosti je uzavřenou dohodou stanovena na dobu neurčitou.

První teritoriální pakt zaměstnanosti v České republice vznikl v roce 2011 v Moravskoslezském kraji. V současné době ho má už celkem devět regionů. Olomoucký kraj se tak stal dalším z nich.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky se aktivně podílel na formulaci této dohody. Regionální manažer Richard Koubek ocenil dosavadní spolupráci mezi signatáři dohody, která je doložitelná různými společnými aktivitami, konanými ve prospěch zaměstnavatelů a středních odborných škol. „Díky teritoriálnímu paktu zaměstnanosti je zde naděje na získání nových finančních prostředků pro rozvoj těchto společných aktivit a podporu vybraných cílových skupin“ uzavřel Richard Koubek.

Díky existenci teritoriálního paktu zaměstnanosti bude moci krajská hospodářská komora požádat o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt s názvem Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje.

Projekt bude zaměřen na nezaměstnané ve věku padesát a více let. Tato skupina patří na trhu práce k nejohroženějším. Díky projektu, jehož součástí budou i webové stránky s ucelenými informacemi o zaměstnavatelích či možnostech dalšího vzdělávání, se tito lidé naučí třeba i to, jak se připravit na pohovor,“ vysvětlila ředitelka Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Jitka Janečková.

Další plánovanou aktivitou v rámci Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje je zapojení jeho členů do připravovaného projektu ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Predikce trhu práce“. Hlavní náplní tohoto projektu bude vytvoření systému monitoringu a predikcí trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň.

Další informace najdete na internetových stránkách Olomouckého kraje.

Podporujete vznik podobných uskupení v regionech?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-

Zdroj: SP ČR