Konference Olomouc 2018

V úvodu představili zástupci Olomouckého kraje plán na zvýšení kvality vzdělávání a uplatnění na budoucím trhu práce, včetně digitálního vzdělávání ve vazbě na požadavky trhu práce. Svou představu o potřebách a perspektivách trhu práce (nejen) s ohledem na vzdělávání představil Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy. O povaze společenských změn, které stály za rozkvěty či pády civilizací, a ze kterých bychom si měly vzít poučení, velmi zasvěceně hovořil Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického ústavu FFUK Praha. Velmi fundovaným výkladem, tentokrát o povaze průmyslové revoluce ve vazbě na mnohé oblasti lidské činnosti, na něj navázal Vladimír Mařík, ředitel České institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVU. Milada Kopicová, z Národního vzdělávacího fondu přinesla podrobné zamyšlení, pro jaká povolání a v jakých podmínkách vzděláváme naši mladou generaci. Závěr patřil zástupcům vysokých škol působících na území Olomouckého kraje, kteří se společně zamýšleli nad možnostmi vědeckého a technického uplatnění, které jejich univerzity nabízejí.

Součástí konference byly i předtočené video rozhovory se zástupci významných a úspěšných regionálních firem Koyo Bearings, Meopta-optika a ZLKL, kteří měli možnost podělit se o názor na Průmysl 4.0, vzdělávání mladých lidí, nebo vlastní přínos regionu. Spoty byly proloženy zajímavými ilustrativními záběry z prostředí firem, které dokazovaly špičkovou úroveň jejich výroby.

Na organizaci konference se vedle hlavního organizátora Olomouckého kraje podílel Svaz průmyslu a dopravy ČR, Národní vzdělávací fond, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, a BEA centrum Olomouc.

Záznam z konference uskutečněné v dopoledním čase je možné shlédnout na webovém odkazu http://www.beacentrum.cz/vysilani-cl-69.html.

Richard Koubek
regionální zastoupení SP ČR  pro Olomoucký, Pardubický a Zlínský kraj