Na základě zákona č. 458/2011 Sb., kterým dochází ke změně řady dalších zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa, vstoupí 1. ledna 2015 v platnost změna zákona o pojistném na sociální pojištění v souvislosti s odstupným. Nově bude odstupné, vyplácené na základě zákoníku práce, podléhat odvodům veřejnoprávního pojištění. Až dosud přitom bylo od těchto odvodů osvobozeno. Týká se to výpovědí z organizačních důvodů či na základě pracovního úrazu, případně nemoci z povolání.

Od ledna tak bude z odstupného odváděno pojistné na zdravotní i sociální pojištění, stejně jako tomu je u mzdy či náhrady mzdy. Tato povinnost se týká jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Dosud se odstupné nezahrnovalo do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného a podléhalo pouze zdanění na straně zaměstnance.

Pro zaměstnavatele tato změna znamená vyšší náklad v případě takového kroku, a pro zaměstnance menší příjem ´v čistém´. Úprava by neměla přinést vznik nestandardních situací, určitě však budou zaměstnavatelé organizační změny více zvažovat. Pro zaměstnavatele, kteří se nebáli zákoník práce obcházet, je toto dalším impulsem k porušení,” komentuje změnu Martin Hroch, HR ředitel společnosti ManpowerGroup.

Od roku 2015 tak budou muset zaměstnanci při výplatě odstupného počítat s tím, že reálně získají méně než dříve. Také pro zaměstnavatele bude případné propouštění s odstupným spojeno s vyššími náklady než doposud.

 

Co si myslíte o změně, díky které se zaměstnancům ve výpovědi sníží odstupné?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-