Podle Aktuálně.cz například zaměstnanec se mzdou kolem 25 tisíc korun, který při ukončení pracovního poměru dostane jako odstupné tři měsíční platy, by dostal o téměř 13 tisíc korun méně než dosud. Rušení dosavadních daňových výjimek se totiž podle návrhu dotkne také odstupného. Z něj se dosud platí jen daň z příjmů, nikoliv odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Po reformě, plánované od roku 2013, má také odstupné podléhat standardnímu pojistnému. To se navíc zvýší – na straně zaměstnance – z nynějších 11 na 13 procent hrubé mzdy. Pojistné se má nově odvádět i z odměn za zlepšovací návrhy a vynálezy či z jednorázových sociálních výpomocí. Další, mediálně mnohem známější výjimky navržené ke zrušení, se týkají stravenek, režijních jízdenek a podobných benefitů.

Cílem návrhu je odstranění výjimek, uvádí ministerstvo financí. Jestliže odstupné dosud podléhá dani z příjmů, není podle Kalouska důvod, proč by neměly podléhat také pojistnému. Podle ministerstva obdrží odcházející zaměstnanec po reformě “čisté” odstupné ve stejné výši jako předtím činila jeho čistá mzda, zatímco dosud je odstupné vyšší právě díky osvobození od pojistného. Na druhou stranu by si zaměstnanec díky vyšším odvodům mohl polepšit při výpočtu dávek, které z pojistného případně obdrží. Aktuálně.cz citovalo i názor Českomoravské konfederace odborových svazů. Odboráři se obávají, že Kalouskův návrh povede k menší štědrosti zaměstnavatelů, kteří nyní poskytují odstupné nad zákonem stanovené minimum. Pokud z něj totiž firmy začnou platit pojistné, výrazně jim to zvýší náklady na nadstandardní odstupné.

-red-