Občanští demokraté pokládají v důchodové reformě za podstatné zachovat průběžný systém a ten doplnit fondovým spořením. Podle předsedy vlády a šéfa ODS Petra Nečase by ale fondový systém měl být dobrovolný.

Jednoznačně preferujeme dobrovolný důchodový systém. Pouze připouštím, kdyby na tom měla ztroskotat koaliční dohoda a neměla být uskutečněna důchodová reforma, že jsme ochotni v krajním případě přistoupit i na povinný fondový pilíř, jakkoli ho nepreferujeme, nevoláme po něm, nepovažujeme to za lepší krok než ten dobrovolný,“ uvedl Petr Nečas.

ODS počítá ve svém návrhu penzijní reformy také s dalším zvyšováním věku pro odchod do důchodu. Má dvě varianty: podle jedné by v roce 2035 odcházeli do penze všichni v pětašedesáti letech, poté by se odchod prodlužoval o dva měsíce každý rok. Druhá varianta kalkuluje s dalším prodlužováním věku pro odchod do důchodu.

V roce 2035 by došlo ke sjednocení věku odchodu do důchodu pro muže i ženy na 67 letech a poté by byl matematickým vzorečkem nastaven takzvaný autopilot, který by dále již pohyboval věkem odchodu do důchodu přesně spočítaným vzorcem, který by závisel na naději dožití a na střední délce života,“ řekl Petr Nečas.

ČMKOS vypracovala v rámci reakce na Nález Ústavního soudu, který zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění ucelený návrh důchodové reformy, který obdobně, jako ODS v jedné z variant prezentovaných předsedou vlády Petrem Nečasem, vychází z II. varianty Bezděkovy komise. Počítá se zachováním současného průběžného důchodového systému s dosavadní sazbou pojistného na úrovni 28 % a s reformovaným dobrovolným penzijním připojištěním, v němž by byla zvýšena motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů k růstu odváděných příspěvků, aby systém vytvářel přiměřené doživotní důchody. Proto ČMKOS vnímá tuto variantu navrženou Petrem Nečasem jako dobrý základ pro možný konsensus o důchodové reformě v České republice a je připravena se na jejím rozpracování podílet v rámci tripartity i při dalších jednáních s politickými stranami. Včera například našla mnoho styčných pohledů na důchodovou reformu v jednání s Radkem Johnem, předsedou Věcí veřejných.

Zdroj: www.e-sondy.cz