Impuls ke konání semináře dal právě odborový svaz s cílem podpořit na parlamentní půdě zlepšení platových a dalších pracovních podmínek zaměstnanců, kteří se v zařízeních sociální péče starají o postižené, staré a často velmi nemocné klienty.

Cílem semináře bylo zároveň upozornit na společensky nedoceněné postavení těchto zaměstnanců a na léta se vlekoucí problémy s poskytováním zdravotní péče klientům sociálních služeb.

Jde o jeden z největších paradoxů naší společnosti. V České republice se prodlužuje věk dožití, ale stejným tempem se neprodlužuje věk dožití ve zdraví, například jen pacientů s Alzheimerovou chorobou ročně přibývá kolem 20 tisíc.

Proto narůstá počet starých a velmi nemocných lidí, kteří jsou odkázáni na sociální péči, a to na péči stále rozsáhlejší a náročnější. Přitom zařízení sociální péče se rok co rok potýkají s nedostatkem peněz i na svůj základní provoz, což vedlo k propouštění zaměstnanců, většinou těch nejkvalifikovanějších, čili „nejdražších“.

Zároveň zaměstnanci sociálních služeb, jejichž práce je mimořádně psychicky i fyzicky vyčerpávající, stále patří mezi nejhůře odměňované zaměstnance v České republice a přes všechna jednání odborového svazu s minulými vládami a ministry a přes všechny jejich sliby se na tom nic nezměnilo.

Na semináři se spolu se zaměstnanci z asi padesáti zařízení sociálních služeb z celé ČR sešli i zástupci zaměstnavatelů a krajů. Také oni vnímají špatné finanční ohodnocení zaměstnanců stejně intenzivně jako odbory a chtějí platy odbory zvýšit.

Průměrné platy v odvětví sociální péče ani zdaleka nedosahují platů v nepodnikatelské sféře v celém národním hospodářství. Za loňský rok Informační systém o průměrném výdělku oficiálně vykazuje průměrný plat v ČR ve výši 25 940 korun měsíčně.

Ptát se, proč plat v sociální péči nedosahuje průměru v ČR, je otázka, na kterou naši zaměstnanci-odboráři dobře znají odpověď, uvádí portál Esondy.cz a dodává, že se nelze „zaštiťovat mantrou“, že ve státním rozpočtu nejsou dostatečné prostředky na platy, že ještě doznívá hospodářská krize, že jsou jiné priority.

Na sociální péči bylo a je v ČR poskytováno méně peněz, než by toto odvětví zasluhovalo. Ačkoli společnost stárne, byla v posledních letech sociální péče výrazně zanedbávána a na oprávněné nároky poskytovatelů se pohlíželo jako na odsávání peněz z rozpočtu státu.

Příjmy zaměstnanců sociální péče se v loňském roce pohybovaly hluboce pod průměrným platem v ČR. Průměrný plat k 31. 12. 2013 dosáhl pouhých 18 819 korun, ač meziroční nárůst činil 207 korun.

O kolik procent by se podle vás měly zvýšit platy v sociálních službách?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.