Podle ní by se měly obnovit výplaty nemocenské zaměstnavatelem v prvních třech dnech nemoci (tvz. karenční doba). Norma tím byla vyslána do schvalovacího procesu a měla by jí nyní posoudit vláda a Poslanecká sněmovna. A to i přesto, že se zástupci SP ČR dohodli s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a ostatními představiteli ČSSD včetně senátora Zdeňka Škromacha, který návrh v Senátu předložil, že se mezi zaměstnavateli provede nejprve průzkum, který nejen zmapuje postoje zaměstnavatelů ke karenční době, ale současně i otestuje jejich názory na možné varianty řešení. Na základě výsledků průzkumu SP ČR zformuluje návrhy, které následně tripartita projedná. Do průzkumu bude zapojeno široké spektrum zaměstnavatelských organizací a také komory, zastupující zahraniční investory.

SP ČR nepovažuje za vhodné, aby v době vyjednávání s předsedou vlády a v rámci tripartitních jednání s vládní koalicí probíhal souběžně legislativní proces, který maří snahy o nalezení společného zájmu v oblasti nemocenského pojištění. SP ČR jako člen tripartity připomíná, že v koaliční dohodě vlády je změna v karenční době vázána na souhlas sociálních partnerů.

Karenční lhůta funguje v České republice již osm let a většina zaměstnavatelů současný stav považuje za vyhovující (podle šetření SP ČR jde až o 80 % firem). V případě jejího zrušení by podle propočtů SP ČR na firmy dopadly zvýšené náklady ve výši až 5 miliard korun ročně.

Současně zaměstnavatelé vyjadřují obavy ze zvýšení zneužívání nemocenského. Počet nemocných se v posledních letech v prvních třech dnech nemoci výrazně snížil. SP ČR zdůrazňuje, že výše nemocnosti v době před zavedením karenční lhůty byla ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi nápadně vyšší. Neobstojí ani argumenty, že zaměstnanci chodí do práce nemocní. Mnozí zaměstnavatelé poskytují v rámci benefitů tzv. sick days a navíc podle informací SP ČR mnoho zaměstnavatelů poskytne volno nebo navrhne náhradní práci doma velmi ochotně těm zaměstnancům, kteří se necítí dobře, samozřejmě tam, kde to provozní podmínky umožní.

Tisková zpráva ke stažení zde.