Česká asociace sester (ČAS) proto začala na svém webu zveřejňovat nabídky práce ve zdravotnictví, uvedla mluvčí Irena Pejznochová. V ČR pracuje zhruba 80 000 sester, z nich 15 000 jsou členkami ČAS. “Po dohodě s agenturou zprostředkující práci ve zdravotnictví jsme na našem webu začali nabízet proklik, do kterého si ukládají zdravotnická zařízení své nabídky a sestry si tam mohou práci vyhledat,” uvedla.

Sestry si mohou najít práci ve zdravotnictví, anebo, a to je podle Pejznochové ta horší varianta, ze zdravotnictví odejdou, hlavně vysokoškolsky vzdělané sestry se znalostí cizích jazyků. “Jejich uplatnění je univerzální, jsou schopny naučit se spoustu jiné práce. Hrozí, že v okamžiku, kdy se stabilizuje situace ve zdravotnictví, budou sestry chybět,” upozornila.

Pro sestry ale může být akce lékařských odborů „Děkujeme, odcházíme“ i užitečná. Pokud totiž lékaři vybojují více peněz na platy, očekávají sestry, že dostanou také víc. Pokud se akutní nemocnice nebudou rušit, ale změní se na léčebny dlouhodobě nemocných a doléčovací ústavy, bude naopak sester potřeba ještě víc.

Asociace situaci mapuje a až bude po sečtení výpovědí jasné, kolik lékařů odejde a z jakých oborů a regionů, sejde se vedení a vydá stanovisko. ČAS už jedno stanovisko vydala, v něm upozornila na to, že lékaři by neměli usilovat o vyšší platy na úkor ostatního zdravotnického personálu. Část sester akci lékařů podporuje a vidí v ní šanci na zlepšení situace pro všechny zdravotníky. Část sester ale lékařům vytýká, že lobbují jen za jednu zájmovou skupinu, nikoli za všechen zdravotnický personál.

Výpověď podle informací lékařských odborů podává 3650 lékařů. Na severu Moravy, ve Slezsku a na Vysočině chce odejít 60 % lékařů, v brněnské Úrazové nemocnici dvě třetiny.

Zdroj: www.e-sondy.cz