Odbory Vrchlabí tak následovaly své kolegy ze závodu Mladá Boleslav, kteří svaz KOVO opustili loni v listopadu. Odborová organizace v továrně Škoda Kvasiny v Odborovém svazu KOVO zůstává.

Podle předsedy Vrchlabské organizace KOVO Jaromíra Kobrleho bylo hlasování o odpojení od svazu KOVO jednoznačné. Fakticky skončilo působení Vrchlabí ve svazu KOVO k poslednímu březnu.

Spolupráci se svazem KOVO v jiné formě se nebráníme. Rozešli jsme se v dobrém,“ řekl Kobrle.

Odbory v závodě Vrchlabí, který vyrábí převodovky, budou dál samostatnou odborovou organizací, jež bude úzce spolupracovat na bázi podnikového systému s organizacemi v Mladé Boleslavi a v Kvasinách.

Například společně dál povedeme s firmou vyjednávání o kolektivní smlouvě,“ řekl Kobrle.

Z jednoho tisíce pracovníků vrchlabského závodu je v odborech kolem 760 lidí. Odchodem ze svazu KOVO si vrchlabská organizace udrží i objem peněz pro svoji činnost z příspěvků členů.

Předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula k tomu řekl, že odchod vrchlabské organizace ze svazu očekával. „Předpokládám ale, že spolupráce bude pokračovat na jiné bázi než dosud,“ uvedl.

Odborový svaz KOVO je se 127 tisíci členy největším odborovým svazem v zemi, organizace má přibližně v 700 podnicích.

Myslíte si, že další spolupráce vrchlabské organizace se svazem KOVO bude úspěšná?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.