Přísnější by podle odborů měly být také tresty za porušování daňových zákonů a za lichvu.

Před minulými volbami ČMKOS varovala před záměry některých politických stran, zejména pravicových, které povedou k nevratným změnám, ke zhoršení životní úrovně zaměstnanců. Naše předpovědi se bohužel naplnily, lidé se stali obětí vlády rozpočtové odpovědnosti, která naši zemi dovedla k rekordnímu zadlužení ve výši 1 bilion 600 miliard korun s rekordní téměř 600tisícovou nezaměstnaností. Dluhy za její špatné vládnutí si zaplatíme sami,“ řekl místopředseda ČMKOS Václav Pícl.

ČMKOS vždy na tripartitě poukazovala na to, že České republice chybí strategická vize hospodářské politiky. Není jasné, jaké místo chce zaujímat, čím bude zajímavá ve světové či evropské ekonomice. Předchozí pravicové vlády sice předložily různé dokumenty, které jsou nazývány strategiemi, ale tyto dokumenty měly ke skutečným strategiím velmi daleko a promítly se do tkazvaných reforem,“ uvedl předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula.

Většina reforem byla prosazena jen silou křehké parlamentní většiny, byla zpravidla dopracována pod tlakem lobbistických skupin, jež sledují své dílčí cíle, nikoli zájmy společnosti. Postrádala jakýkoliv společenský konsenzus. ČMKOS proto představuje veřejnosti klíčová doporučení, kterými by se měla zabývat každá nová vláda, chce-li překonat sociální a ekonomickou krizi a nastartovat ekonomický růst v ČR. Růst ekonomiky by podle nás podpořila výstavba 50 000 bytů, dostavba Temelína, podpora českých zemědělců i výzkumu či založení státní exportní společnosti, která by zajišťovala vývoz. Proti chudobě a nezaměstnanosti by příští vláda měla bojovat zvyšováním minimální mzdy, zavedením sociálního bydlení, kurzarbeitem či rekvalifikacemi podle potřeb firem,“ řekl hlavní makroekonom a šéf analytického týmu ČMKOS Martin Fassmann.

Odbory představily klíčová doporučení, jimiž by se podle jejich analytického týmu měla řídit nová vláda, bude-li chtít překonat sociální a ekonomickou krizi a nastartovat ekonomický růst v ČR. Patří k nim:

1. Obnovit sociální dialog mezi vládou, odbory a zaměstnavateli jako nástroj pro hledání konsenzuálních řešení současné krizové situace.

2. Bezodkladně minimalizovat způsobené i hrozící škody vyvolané „reformami“ předchozí pravicové vlády:

3. Prosadit Národní plán boje proti korupci, daňovým únikům, praní špinavých peněz a dalším negativním ekonomickým jevům.

4. Konkrétní opatření podporující růst ekonomiky, konkurenceschopnost a zaměstnanost.

5. Prosadit Národní plán boje proti nezaměstnanosti, chudobě a prekarizaci práce.

Co si myslíte o navržených opatřeních ČMKOS?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.