Zpráva kritizuje masivní nárůst využívání agenturní práce a požaduje přímou, jistou a bezpečnou zaměstnanost. „Zaměstnání přes agentury, zprostředkovatele práce, expedienty a kontraktory se využívá ve velkém pro nahrazení trvalé, přímé zaměstnanosti. Jeho využívání zdaleka překračuje jakoukoliv legitimní potřebu k zaplnění dočasné potřeby,” citoval server eSondy.cz Jyrkiho Raina, generálního tajemníka IndustriALL.

Zpráva uvádí, že podle orgánu globálního agenturního průmyslu, Mezinárodní konfederace soukromých zaměstnaneckých agentur (Ciett, www.ciett.org), se globální roční výnosy z obratu zvýšily z 83 miliard eur v roce 1996 na 203 miliard eur v roce 2009 a počet agenturních zaměstnanců se v tomto období více než zdvojnásobil.

Zpráva IndustriALL Global Union kritizuje to, že agenturní zaměstnanci jsou velmi často izolování od podniku, kde pracují, a obvykle dostávají nižší mzdy, než pracovníci přímo najatí podnikem, kteří vykonávají stejnou práci. V mnoha případech jsou také agenturní zaměstnanci vyloučeni z řady benefitů a čelí vyšším rizikům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. eSondy.cz si všímají také toho, že agenturní zaměstnanci také za normálních okolností nemají možnost vstoupit do odborů nebo kolektivně vyjednávat. Kritice neušlo ani to, že ve světě roste, využívání zákonů, které umožňují nahradit trvalou pracovní sílu agenturními zaměstnanci s cílem vyhnout se povinnostem vyplývajících ze zaměstnávání.

Server eSondy.cz uvedl, že IndustriALL vydává zprávu „Trojstranná past“ jako součást globální kampaně k zastavení rizikové zaměstnanosti. IndustriALL Global Union zastupuje zaměstnance všech odvětví po celém světě v širokém okruhu odvětví od těžby ropy a plynu, hornictví, chemický průmysl až po ekologické služby. IndustriALL byl založen letos v Kodani. Nová organizace sdružuje členské organizace bývalých globálních odborových federací: Mezinárodní federace kováků (IMF), Mezinárodní federace chemie, energetiky, hornictví (ICEM) a Mezinárodní federace textilu, odívání a kůže (ITGLWF).

-pda-

Mají odbory více prosazovat zaměstnávání lidí jistějšími formami, než je agenturní zaměstnávání?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.