Mezi prvními v novém roce v Moravskoslezském kraji podepsali kolektivní smlouvu v Třineckých železárnách. „V dlouhodobé části kolektivní smlouvy podepsané na tři roky jsme se dohodli na tom, že nám zůstanou všechny dosavadní výhody, včetně benefitů, penzijního a životního připojištění. A pokud se nestane nic vážného, bude zachována současná zaměstnanost,“ řekl předseda kováckých odborů Třineckých železáren František Ligocki. „U mzdové části smlouvy, podepsané na rok, jsme dojednali růst platů o 2,5 procenta s tím, že pokud se bude plnit plán, může se tato částka ještě zvýšit,“ dodal.

Růst mezd ve firmách letos většinou pokryje očekávanou inflaci. A zřejmě o tom se už od srpna loňského roku jedná u největšího zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji, v černouhelné těžební společnosti OKD.

„Náš první návrh jsme zaměstnavateli předali již v srpnu loňského roku,“ řekl Esondám předseda Sdružení hornických odborů Jaromír Pytlík. „Vyjednáváme novou podnikovou kolektivní smlouvu a v zásadě jsme se už dohodli se zaměstnavatelem skoro na všem, s výjimkou toho nejdůležitějšího, a to jsou pro horníky mzdy. Původně jsme navrhovali šestiprocentní růst mezd, ale doba a ekonomická situace se změnily a my možná budeme rádi, když se nám alespoň podaří pokrýt inflaci, tak jako se to povedlo třineckým odborářům,“ doplnil odborový předák.

K podpisu nové kolektivní smlouvy je v OKD asi ještě daleko. Při vyjednávání loňského dodatku odbory dokonce vyhlásily stávkovou pohotovost a uspořádaly mezi zaměstnanci referendum o konání stávky natvrdo, ale nezískaly dostatečný počet podpisů zaměstnanců, kterých je v OKD kolem 14 tisíc, včetně zahraničních dodavatelů.

„Hornické odbory si uvědomují, že se situace na světovém trhu s prodejem uhlí podstatně zhoršila, to však neznamená, že by zaměstnanci v takto rizikovém povolání měli pracovat za mzdy jako před několika lety. Naším cílem je přiměřeně reagovat na vývoj cen na trhu s uhlím, minimálně však s udržením reálných mezd zaměstnanců,“ uzavřel Jaromír Pytlík.

Co očekáváte od nové kolektivní smlouvy pro letošní rok?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.