KOVO je se 127 tisíci členy největším odborovým svazem v zemi a jeho organizace uzavírají kolektivní smlouvy v přibližně 700 podnicích.

Odhad letošního růstu mezd podle Středuly vyplývá z dosavadního průběhu kolektivního vyjednávání.

Letos bylo zatím uzavřeno ve firmách 298 kolektivních smluv. U 70 procent z nich je růst nad námi očekávanou inflaci. To znamená, že se zaměstnancům zvýší reálné příjmy. A to i těm, kteří v odborech nejsou. U 130 podniků by měl být nárůst vyšší než tři procenta,“ řekl Esondám Středula a dodal, že se ve zbývajících 400 firmách odbory ještě vyjednávají, nebo tam jsou v platnosti kolektivní smlouvy uzavřené na víceleté období.

Ve složitější situaci je asi 30 procent podniků v sektoru kovoprůmyslu, kde z různých důvodů k růstu mezd nad inflaci nedojde. „Jsou to firmy, které mají nedostatk zakázek, týká se to i podniků navázaných na stagnující stavebnictví. Někde mohly odborové organizace před růstem mezd upřednostnit udržení zaměstnanosti,“ uvedl Josef Středula.

Velice pozitivní podle něj je, že zatím při kolektivních vyjednáváních nedošlo k sociálnímu konfliktu a do žádného jednání nemusel zasáhnout zprostředkovatel.

Podle zjištění odborů ve firmách nejenže stagnuje vyváření nových pracovních míst, ale hrozí nebezpečí dalšího propouštění. V některých případech jsou i obavy o odchodu firem z České republiky.

Pokud firmy něco konají, tak razantně zvyšují produktivitu práce, kdy na omezený nebo snížený počet zaměstnanců nasazují zcela nové výkony,“ upozornil Středula.

O trvající nejistotě ve firmách svědčí i to, že nové zaměstnance přijímají jen na dobu určitou nebo přes personální agentury.

Domníváte se, že se odborům KOVO podaří vyjednat růst mezd nejméně o inflaci?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.