Dodatek by měl řešit mzdový růst v příštím roce a výši i nakládání s prostředky v takzvaném sociálním fondu. K podpisu dokumentu by mělo dojít ještě v závěru letošního roku.

Požadavky odborářů budou respektovat i aktuální možnosti firmy,“ řekl Esondám předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné Jan Smolka.

Na sérii společných rozhovorů nyní obě strany hledají shodu na podobě nového dokumentu. Ten by měl vedle požadavků na úpravy mezd a tarifů reflektovat také aktuální legislativu, nebo situaci ve firmě.

Společnost má s odbory uzavřenu stabilní smlouvu do roku 2017. V dodatku pro příslušný rok se vždy vyjednává o mzdovém růstu, rozpočtu sociálního fondu, mzdových tarifech, popřípadě o nutných úpravách vyvolaných legislativou nebo provozní potřebou,“ potvrzuje Miroslav Mertl, člen představenstva Sokolovské uhelné pověřený řízením personálního úseku.

Právě provozní situace ve firmě bude zřejmě tím, co se výrazně odrazí i při letošním vyjednávání. Vyplývá to i ze slov předsedy odborového sdružení Smolky.

Jdeme do vyjednávání se záměrem určitého navýšení mzdy a udržení výhod sociálního fondu. Ale jsme si také vědomi situace, která je na trhu s elektrickou energií, která silně ovlivňuje chod Sokolovské uhelné,“ říká Smolka s poukazem na razantní propad cen na trhu se silovou energií. Právě elektřina přitom v posledních letech tvořila jednu z klíčových položek v příjmech firmy.

Podle vyjádření zástupců obou stran bude snahou, aby jednání byla ukončena ještě v průběhu letošního roku a ve druhé polovině prosince tak mohlo dojít k podpisu dodatku ke kolektivní smlouvě.

Pokud se to podle portálu Esondy.cz podaří, bude Sokolovská uhelná, již několik let po sobě, jednou z mála velkých společností, která bude mít uzavřené vyjednávání s odbory ještě před zahájením nového roku.

Co si myslíte o situaci v Sokolovské uhelné společnosti?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.