Zaměstnavatel upřesnil znění mzdového předpisu a zavázal se zachovat reálnou výši mezd s ohledem na inflaci. Vyhodnocení proběhne na konci roku 2015,“ uvedl k jednání předseda největší z firemních odborových organizací OS KOVO Ladislav Dinnebier. Odbory zároveň na základě jednání berou na vědomí skutečnost, že zaměstnavatel provádí kroky ověřující rentabilitu výroby v pobočných závodech. „Budeme tyto kroky pečlivě vyhodnocovat s cílem zachovat zaměstnanost na závodech“ dodává Ladislav Dinnebier.

Společnost Motorpal má kromě Jihlavy ještě závody v Jemnici, Batelově a ve Velkém Meziříčí. „Situaci v Motorpalu významným způsobem poznamenala krize v Rusku. Proto jsme museli přijmout některá opatření, která firmě zaručí dlouhodobou prosperitu,“ říká generální ředitel společnosti Motorpal Milan Medonos. Kromě hledání nových odbytišť to jsou i úsporná opatření uvnitř společnosti. Motorpal patří mezi tradiční významné zaměstnavatele na Vysočině. V příštím roce oslaví sedmdesát let od svého založení.

Mzdy ve firmě Futaba Czech porostou o 2,5 %

Odbory KOVO ve Futaba Czech s.r.o. Havlíčkův Brod v úterý 31. března podepsaly roční podnikovou kolektivní smlouvu. Zároveň ukončily stávkovou pohotovost, kterou nedávno vyhlásila odborová organizace. „Po složitém a dlouhém vyjednávání se podařilo nalézt vzájemnou shodu a přijmout kompromisní návrh, který umožnil uzavření nové kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel se zavázal navýšit měsíční mzdu v dělnických profesích asi o 2,5 %,“ řekl E-sondám předseda odborové organizace Josef Ledvinka.

 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-