Zatímco bossové dopravních odborů si vzali na paškál obecně politiku současné vlády, kterou označili za asociální a kvůli tomu vyzývají veřejnost k masovým protestům, stávkovou pohotovost přímo vyhlásil Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.  Uvedl to server ČMKOS eSondy.cz.

Důvodem je údajné zhodnocení situace ve zdravotnictví a sociálních službách a další kroky, které připravuje ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a vláda. Odbory vyzvaly v prohlášení k odstoupení ministra zdravotnictví Leoše Hegera, protože prý nezvládá řízení resortu zdravotnictví a uvádí nemocnice do nejistoty a ohrožuje zdraví pacientů.

Odboráři tvrdí, že většina kroků ministerstva zdravotnictví a koaliční vlády vede ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče, včetně dostupnosti lázeňské péče, ohrožuje veřejné zdraví, rozbíjí solidárně nastavené systémy a poškozuje zaměstnance a pacienty.

Podle odborového svazu naprosto selhal sociální dialog s ministrem zdravotnictví, který navíc nedodržel sliby, jež dal zástupcům zaměstnanců – odborářům z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Delegáti celostátní konference zdravotnických odborů podle serveru eSondy.cz zásadně odmítají:

● Plánované zrušení 6000 lůžek v nemocnicích.

● Zavedení dvousložkového pojistného.

● Avizované snižování prostředků ze zdravotního pojištění pro resort lázní.

● Snížení objemu financí na dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Delegáti celostátní konference požadují, aby se částka na dotace zvýšila na 8,5 miliard.

● Zavádění tzv. pásmového odměňování zaměstnancům v platové sféře v obou resortech, s výjimkou jeho využití ke zvýšení platových tarifů. Odborový svaz trvá na tom, aby zaměstnanci byli v platové sféře striktně odměňováni podle příslušné platové třídy, platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu a platového tarifu v platové stupnici v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

● Odborový svaz požaduje zachování celistvosti stávajícího systému orgánu ochrany veřejného zdraví a jeho rozsahu činností, aby byla zajištěna ochrana veřejného zdraví pro obyvatele, včetně specifických skupin, jejichž potřeby se liší podle druhu expozic, věku a zdravotního stavu. Takovou primární zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví nelze provádět bez součinnosti všech oborů v ochraně veřejného zdraví působících. Nesouhlasí s přesunutím hygienického dozoru ve stravovacích službách na Ministerstvo zemědělství (novela zákona 110/1997 Sb.).

● Odborový svaz odmítá překotné a neefektivní rušení kojeneckých a dětských center. Delegáti celostátní konference požadují, aby zdravotnictví a sociální služby byly službami veřejnými.

Kroky vlády a MPSV tak údajně nepodporují rozvoj sociálních služeb v ČR a vedou tento resort do velkých problémů. Odbory žádají dlouhodobost a udržitelnost financování sociálních služeb, které by dalo jistotu nejen poskytovatelům, zaměstnancům, ale i klientům sociálních služeb.

-pda-

Mají odbory vyzývat k nepokojům, když samy žádné rozumné řešení problémů nenabízejí? Co si o tom myslíte?

Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.