Depolitizace státní správy nelze podle portálu Esondy.cz dosáhnout pouhým odlišením úřednické obsazované funkce bez institucionálního řešení zřízením funkce státního tajemníka a jednoznačné definice vztahu mezi touto funkcí a ministrem. Návrh zákona v žádném případě nepřispívá k boji proti korupci, naopak navržená řešení mají opačný účinek. Jedná se zejména o způsob hodnocení zaměstnanců, zachování smluvních platů, pásmové odměňování v jednotlivých třídách a systemizaci, kterou je možno provádět bez ohledu na zpracovávané agendy.

Návrh zákona nezajišťuje vyšší profesionalizaci státní správy, je pouhým kompilátem úprav vybraných institutů, které jsou převzaty z některých zákonů, případně jsou autory návrhu zákona upraveny.

Odborový svaz státních orgánů a organizací žádá vládu, aby při projednávání návrhu zákona vzala tyto zásadní připomínky v úvahu.

Je podle vás potřebný zákon o státních úřednících?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem.