Odboráři požadují zvýšení mezd o zhruba 1200 korun měsíčně. Nyní berou řidiči v průměru 15 až 16 tisíc čistého.

Ve čtvrtek jsme vyhlásili stávkovou pohotovost. Zaměstnavatele opět vyzveme k jednacímu stolu, budeme jednat o dalších podmínkách a popřípadě budeme dávat na všechny provozy referendum o vyhlášení stávky v Olomouckém a Moravskoslezském kraji,“ řekl Rudolf Parák, předseda Nezávislého odborového svazu automobilové dopravy (NOSAD).

O případné stávce by v referendu musela rozhodnout nadpoloviční většina členů v odborech. Ve dvou zmíněných krajích pro autobusovou Arrivu jezdí 1130 řidičů. V ostatních regionech Česka stávka nehrozí, protože v nich působí jiné odborové svazy.

Jednání odborů s vedením firmy jsou teď v mrtvém bodě. Ve firmě totiž působí vedle čtrnácti odborových organizací, které si spolu rozumí, ještě nejnovější 15. buňka, založená v roce 2011. Ta má podle Paráka odlišné zájmy, ale nekomunikuje. Vedení Arrivy si přitom klade jako podmínku k uzavření nové kolektivní smlouvy shodu mezi všemi odbory.

Vycházíme ze zákoníku práce a zákonu o kolektivním vyjednávání,“ řekl marketingový ředitel Arrivy Ivo Novotný. „Podpisu kolektivní smlouvy brání neshoda a nejednotnost odborových organizací zaměstnavatele. Z tohoto důvodu nevidíme stávku jako oprávněnou,“ dodal.

Odborové skupiny, které v Arrivě táhnou za jeden provaz, podle Paráka neví, kolik má solitérská odborová buňka členů, ani kdo stojí v čele. „Nám se zdá, že to mohlo být uměle vytvořeno, že to snad i zaměstnavateli vyhovuje,“ myslí si Parák.

Podle Arrivy však tato organizace splnila vůči zaměstnavateli řádnou oznamovací povinnost. Složení této buňky však neprozradil. „Zaměstnavatel nemůže zjišťovat počet členů odborové organizace,“ uvedl šéf marketingu.

Odbory, se kterými si ostatní nerozumí, jsou ve firmě ve zvláštním postavení. Podle Paráka sice splnily ohlašovací povinnost, ale nemají předsedu a neproběhla ani ustavující schůze a jsou v podstatě anonymní.

Vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání ministerstva spravedlnosti Pavel Knebl potvrzuje, že k podobně chaotické situaci ve firmách může docházet. Dřívější ustanovení Zákoníku práce říkalo, že pokud ke shodě odborových organizací nedojde, platí vůle těch odborových organizací, které mají největší počet členů. To však v roce 2008 zrušil Ústavní soud s odůvodněním, že „je nepřípustné zvýhodňovat v podniku či v odvětví jednu odborovou organizaci na úkor druhé“.

A tak i nadále dochází k tomu, že kolektivní vyjednávání často zabrzdí jedna, často zaměstnavatelem účelově zřízená, malá odborová organizace, která nebude souhlasit s ostatními organizacemi a tak fakticky k uzavření kolektivní smlouvy nedojde,“ vysvětlil Knebl.

NOSAD požaduje pro řidiče Arrivy navýšení mezd z hodinové sazby 87 korun na hodinu na 95 korun.

Co si myslíte o případném vyhlášení stávky řidičů?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.