Ještě nikdy jsme neuzavírali kolektivní smlouvu s agenturami práce. Myslím, že jsou to první smlouvy v České republice. Je to pro nás historický okamžik,“ řekl při podpisu smluv předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík.

Jsme pyšní na to, že jsme kolektivní smlouvu s Odbory KOVO uzavřeli. V této branži stále existuje šedý trh a nic jiného jej nepomůže vyčistit, než existence příkladu, jak tuto činnost dělat správně na základě dohody o vzájemné spolupráci a kolektivní smlouvy. Jsme v tom rozhodně ojedinělí,“ řekla generální ředitelka českého zastoupení Manpower Jaroslava Rezlerová.

Předseda Povšík podotkl, že jde v rámci České republiky o vůbec první reálnou dohodu, která zaručuje hodnoty pro zaměstnance, jak v oblasti sociální, tak mzdové, a měla by být příkladem sociálního dialogu i v řadě jiných firem, kde dosud nefunguje. „Jsme připraveni poskytnout toto know-how všem, kteří o to budou mít skutečný zájem,“ dodal Jaroslav Povšík.

Vrcholí tím mnohaletá snaha Odborů KOVO ve ŠKODA AUTO zastupovat stejně jako kmenové zaměstnance také ty agenturní a postupně vyrovnat jejich pracovní podmínky, benefity a odměňování na stejnou úroveň. Všichni totiž pracují ve stejně těžkých podmínkách, na stejném produktu a prakticky i pro stejnou firmu. Odbory KOVO odmítají, aby zaměstnanci agentur byli považování za lidi jiné kategorie a již před více než šesti lety rozjely vytrvalý boj za jejich zrovnoprávnění.

Původním impulzem přitom byly divoké podmínky agenturního zaměstnávání, velký počet agenturních zaměstnanců, jazykové i sociální bariéry a stížnosti kmenových zaměstnanců.

Postupem času se Odborům KOVO podařilo vymýtit mafiánské praktiky, okrádání těchto pracovníků atd. Vznikl systém Master Vendor, v jehož rámci je vybírána mateřská agentura, která může mít dva subdodavatele. Důraz je kladen na dodržování zákonů, smluv, firemní kultury a sociální cítění.

Tuzemský trh práce podobnou významnou událost zažil již na začátku března, kdy v Domě odborových svazů v Praze došlo k podpisu mimořádné smlouvy o rámcové spolupráci mezi Odborovým svazem KOVO a Asociací poskytovatelů personálních služeb (APPS).

Jednalo se historicky o první smlouvu tohoto druhu uzavřenou mezi odbory a zástupci personálních agentur. Šlo o průlomový kontrakt, jehož cílem je aktivní spolupráce odborů a poskytovatelů agenturního zaměstnávání, prosazování důstojných pracovních podmínek a potírání nelegálních forem zaměstnávání.

Naším cílem je kultivovat prostředí agentur práce aby se i ti, kteří pro ně pracují, měli tak dobře, jako lidé v klasických pracovních poměrech,“ řekl tehdy novinářům bývalý předseda Odborového svazu KOVO a dnešní předseda ČMKOS Josef Středula.

Když v roce 2004 přišel český parlament s nápadem pustit na trh práce agentury, nikdo netušil, co všechno se odehraje. Od té doby se udála spousta věcí, trh prakticky nebyl regulovaný, takže dnes je v Čechách přes 1558 agentur práce, zatímco Polsku s daleko větším pracovním trhem stačí 18 agentur. Docházelo i k vydírání agenturních pracovníků, dokonce k naprosto neuvěřitelným praktikám, kdy zahraniční zaměstnance zavírali, brali jim pasy, dělali z nich novodobé otroky. Snažili a snažíme se dělat co nejvíce pro to, aby agentury byly lidštější. A časem i některým agenturám začaly extrémní praktiky vadit. Proto jsme uzavřeli smlouvu s APPS, která je největším sdružením nejvýznamnějších agentur práce u nás, objemem služeb tvoří téměř polovinu trhu agenturního zaměstnávání a sdružuje agentury, které považujeme za serióznější,“ uvedl Středula.

Jaké máte zkušenosti s agenturami práce?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.