Jde o průlomový kontrakt, jehož cílem je aktivní spolupráce odborů a poskytovatelů agenturního zaměstnávání, prosazování důstojných pracovních podmínek a potírání nelegálních forem zaměstnávání.

Naším cílem je kultivovat prostředí agentur práce aby se i ti, kteří pro ně pracují, měli tak dobře, jako lidé v klasických pracovních poměrech,“ řeklna ti skové konferenci Josef Středula, předseda OS KOVO.

Když v roce 2004 přišel český parlament s nápadem pustit na trh práce agentury, nikdo netušil, co všechno se odehraje. Od té doby se udála spousta věcí, trh prakticky nebyl regulovaný, takže dnes je v Čechách přes 1558 agentur práce, zatímco Polsku s daleko větším pracovním trhem stačí 18 agentur. Docházelo i k vydírání agenturních pracovníků, dokonce k naprosto neuvěřitelným praktikám, kdy zahraniční zaměstnance zavírali, brali jim pasy, dělali z nich novodobé otroky. Snažili a snažíme se dělat co nejvíce pro to, aby agentury byly lidštější. A časem i některým agenturám začaly extrémní praktiky vadit. Proto jsme uzavřeli smlouvu s APPS, která je největším sdružením nejvýznamnějších agentur práce u nás, objemem služeb tvoří téměř polovinu trhu agenturního zaměstnávání a sdružuje agentury, které považujeme za serióznější,“ uvedl Středula.

Podpis rámcové smlouvy o spolupráci s odbory představuje významný krok pro segment agenturního zaměstnávání. Předcházela tomu řada konstruktivních jednání zástupců APPS a odborů. Asociace sdružující poskytovatele služeb agenturního zaměstnávání dlouhodobě na trhu bojuje za čistotu a transparentnost agenturního zaměstnávání,“ řekla prezidentka APPS Jaroslava Rezlerová.

Jak dále uvedla, Asociace agentur čerpá z Evropy zkušenosti, jak má správně fungovat flexibilní trh práce, jehož významnou součástí jsou právě agentury práce. „Bohužel v České republice ještě stále existuje obrovský černý trh s dočasným zaměstnáváním, kde jsou poškozováni zejména zaměstnanci. A právě zde čekáváme od smlouvy o spolupráci s odbory velký posun v potírání černého trhu díky sdílení informací a úzké spolupráci,“ dodala Rezlerová.

Odbory i agentury se shodnou v názoru, že státní orgány by měly vystupovat proti zneužívání pracovního trhu a zaměstnanců daleko důrazněji. Uvítali, že nová ministryně práce a sociálních věcí Marksová historickou dohodu uvítala a přislíbila společné jednání o tom, jak černému trhu účinněji čelit.

Na otázku, proč se Asociace agentur rozhodla spolupracovat s odbory, a jak vnímá dialog s odbory, Jaroslava Rezlerová uvedla, že dialog je důležitou součástí podnikání.

Evropská konfederace agentur práce, jejímž členem APPS velmi intenzivně vede dialog s odbory na evropské úrovni, konkrétně s nadnárodní odborovou centrálou IndustriAll. Je potřeba neustále vysvětlovat a komunikovat. Dlouhodobé výzkumy z jednotlivých evropských zemí potvrzují, že agentury práce dlouhodobě vytvářejí významný počet pracovních míst a že dočasné přidělení je efektivním nástrojem pro získání trvalé práce v průměru pro každého druhého až třetího agenturního zaměstnance. Věříme, že naše spolupráce napomůže zprůhlednit agenturní trh práce, zefektivní kontroly dodržování legislativy a přinese prospěch všem, tedy zaměstnancům, agenturám i firmám,“ řekla Rezlerová.

Smlouva nám umožní, abychom společně důsledně dbali na dodržování právních předpisů a aktivně získávali informace o každém porušování právních předpisů na úseku agenturního zaměstnávání. Naším společným cílem je zamezit poškozování zájmů a práv zaměstnanců a zachování dobrého jména APPS a všech poskytovatelů personálních služeb chovajících se v souladu s právními předpisy,“ vysvětlil předseda OS KOVO Josef Středula.

Portál Esondy.cz připomíná, že agenturní zaměstnávání je formou tzv. flexibilního zaměstnání. Jde o dočasné umístění zaměstnance agentury práce ve firmě na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Podnik nepřijímá takové zaměstnance do pracovního poměru, pouze si je „pronajímá“ na nějakou dobu. Jde například o sezonní pracovníky, studenty nebo rodiče na rodičovské dovolené.

Asociace poskytovatelů personálních služeb funguje v ČR již 12 let. Je největším sdružením nejvýznamnějších agentur práce u nás, které v současnosti sdružuje 27 členů. Objemem služeb tvoří téměř polovinu trhu agenturního zaměstnávání v ČR, je členem významných svazů a asociací, podporuje a podílí se na rozvoji trhu práce v České republice. K tomuto účelu sestavila „Zlaté standardy HR služeb dle APPS“.

Myslíte si, že výše uvedená dohoda pomůže omezit černý trh práce?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.