Osud dokumentu s názvem Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, na jehož vzniku se podílelo několik ministerských rezortů a který si vysloužil pochvalná slova například od Evropské komise nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), je ale nyní podle zasvěcených pozorovatelů kvůli personálním otřesům na ministerstvo průmyslu a obchodu nejistý.

I z tohoto důvodu vznikla podle odborových předáků „alternativní“ vize budoucího hospodářského směřování České republiky. České odbory a zelené organizace jsou přesvědčeny o tom, že je nutné, aby budoucí hospodářská politika ČR zajistila zdravé životní prostředí a čistý vzduch pro každého. Měla by rovněž podporovat silnou domácí ekonomiku, která ale nebude v žádném případě opomíjet sociální rozměr. „Potřebujeme, aby stát nasměroval hospodářství k chytřejší ekonomice, která nebude tak závislá na neobnovitelných zdrojích energie a bude více využívat místní zdroje, spíše než aby je dovážela ze zahraničí. Potřebujeme lepší recyklaci surovin. Takováto ekonomika je bezesporu udržitelná a má ekologické i sociální přínosy,“ citoval server eSondy.cz Vojtěcha Koteckého.

„Potřebujeme společnou dlouhodobou hospodářskou politiku, která dovede navrhnout řešení problémů, které nás trápí,“ řekl Daniel Vondrouš z asociace ekologických organizací Zelený kruh. „Musíme hledat řešení doma a formulovat konkrétní věci,“ dodal. „Pro mě zelená ekonomika představuje alternativu k válce a s tím spojenému zbrojení,“ nechala se slyšet Dana Štechová, vedoucí Oddělení pro evropské a mezinárodní vztahy ČMKOS. „Cítím tu totiž šanci, jak mírovou cestou restrukturalizovat a nastartovat potřebné změny,“ dodala.

„I přesto, že Česká republika bývá k takovým iniciativám zpravidla obezřetná, tak už tu nyní funguje celá řada firem, které svůj byznys postavily na vytváření produktů či služeb, jež mají co do činění s ochranou životního prostředí a trvalou udržitelností,“ uvedl Josef Středula, předseda Odborového svazu KOVO. „Nyní jde pouze o to, abychom nezakrněli a nestali se pouhou dílnou, která bude využívat technologie, jež vymyslí někdo jiný“.

Jedním z hlavních cílů hospodářské politiky by podle odborů a zelených organizací mělo být i udržení a zvýšení zaměstnanosti v České republice. Velký potenciál prý nabízejí tzv. zelená pracovní místa, která by vznikala v produktivních odvětvích. V produktivních proto, že na to, co se skrývá pod pojmy „zelená ekonomika“ nebo „zelená pracovní místa“, může existovat vícero pohledů.

-red-

Vydává se návrh hospodářské politiky zelených organizací a odborů směrem k posilování „zelené“ ekonomiky správným směrem? Přinese to opravdu více pracovních míst, jak slibují odboráři?

Diskutujte o tom pod tímto článkem.