Odborový svaz ECHO se vždy mohl chlubit vysokou úrovní kolektivního vyjednávání a tomu odpovídající úrovní mezd svých členů, které jsou v ročním vyjádření o desetitisíce korun vyšší než v podnicích bez odborů.

Současná krize, která dopadla na chemický průmysl – v energetice se zatím výrazněji neprojevila – ovlivnila kolektivní vyjednávání právě v rámci chemického průmyslu. Odboráři hledali cesty, jak na úkor nezvyšování mezd zachovat zaměstnanost a benefity pro zaměstnance.

Jsem rád, že při jednáních s vrcholovým vedením chemických firem a skupin někdy i přímo s jejich vlastníky, se dařilo hledat způsob, jak dopady krize na zaměstnance zmírnit a pracovní místa zachovat,“ uvedl Zdeněk Černý, který byl znovu zvolen předsedou Odborového svazu ECHO.

Sjezd vyzval všechny odborové svazy sdružené v ČMKOS ke slučování, které považuje z hlediska vlastní zkušenosti jako velmi efektivní.

Současný počet 30 odborových svazů zbytečně ‘atomizuje’ sílu a vliv ČMKOS. Náš svaz je připraven s dalšími svazy se sloučit,“ uvedl Zdeněk Černý.

Novými místopředsedy OS ECHO byly zvoleni Karel Klusák a Jiří Vrablec.

Souhlasíte se slučováním odborových svazů?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.