Nejvyšší důvěře se podle výsledků průzkumu těší armáda (67 % důvěřujících : 22 % nedůvěřujících), následuje policie (61 : 36) a rozhlas (53 : 40). Důvěra nad nedůvěrou převažuje také u odborů (45 % důvěřujících proti 37 % nedůvěřujících) a soudů (50 : 45). V případě televize jsou podíly důvěřujících a nedůvěřujících osob téměř vyrovnané (47 : 49). Výraznější podíl nedůvěřujících už je u bank (40 % důvěřujících ku 54 % nedůvěřujících) a tisku (38 : 57). Nejmenší důvěru ze všech zkoumaných institucí má církev – té svou nedůvěru vyjádřily plné dvě třetiny dotázaných (24 : 66).

Podrobnější analýza ukazuje, že větší důvěru k většině sledovaných institucí mají ženy než muži. Pokud jde takříkajíc o generační rozdílnosti, je možno konstatovat, že mladí lidé ve věku 15 až 19 let častěji důvěřují médiím (tisku, rozhlasu a televizi) a internetu, zatímco lidé nad 60 let častěji vyjadřovali důvěru Policii ČR, odborům a církvím. Vývoj důvěry v ozbrojené složky státu (armádu a policii) a v soudy se z dlouhodobého hlediska značně proměnil. Armáda a policie nyní zaznamenaly vůbec nejvyšší podíl důvěřujících za celou dobu sledování, které probíhá od roku 1993.

Zcela opačnou tendenci je naproti tomu možno zaregistrovat u médií. Důvěra zdejších obyvatel k rozhlasovým a televizním stanicím a tisku od roku 2011 vytrvale klesá a v případě všech tří dosahuje v aktuálním výzkumu dosud nejnižší úrovně.

Po výrazném propadu důvěry občanů k církvím, ke kterému došlo ve druhé polovině loňského roku (nepochybně v souvislosti s bojem o majetek v rámci církevních restitucí), lze nyní podle Esondy.cz pozorovat mírný nárůst podílu důvěřujících. Přesto se ze všech sledovaných institucí církev i nadále jeví jako ta, která si podle respondentů zasluhuje jednoznačně nejnižší důvěru.

Odborům, které se v žebříčku umístily na čtvrtém místě, důvěra pomalu, avšak trvale stoupá. Podle sociologů, které Sondy Revue oslovily, je to dáno tím, že odbory byly nejvýznamnější silou, která upozorňovala na nedostatky a často protestovala proti Nečasově vládě. Faktorem ovlivňujícím respondenty zaměstnance může být i skutečnost, že ve firmách, kde odbory kolektivně vyjednávají, jsou příjmy zaměstnanců vyšší.

Podrobnosti najdete na stránkách CVVM.

Důvěřujete vy sami odborům?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.