Informoval o tom server Esondy.cz.

Ve svém Sociálním programu garantuje odborový svaz řadu výhod, protože je zaměřen na materiální podporu členů a jejich nezaopatřených rodinných příslušníků. Podle portálu Esondy.cz může v nelehké době hospodářské krize, antisociálních vládních reforem a restrikcí požádat o podporu každý člen odborového svazu. Sociální program je zaměřen například na podporu při plné nebo částečné invaliditě vzniklé v přímé souvislosti s plněním pracovních povinností, na podporu pozůstalým při smrtelném pracovním úrazu nebo při úmrtí následkem nemoci z povolání. Program zahrnuje sociální podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na rekreaci členům i rodinným příslušníkům, penzijní připojištění. Svaz poskytuje členům i mimořádnou sociální podporu v tíživé sociální situaci.

Potřebným benefitem je také bezplatná právní porada ve všech pracovněprávních, mzdových, sociálních, BOZP a trestně právních záležitostech, pokud jsou spjaty s výkonem zaměstnání nebo s výkonem odborové funkce, včetně poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem.

Spolu s ostatními svazy sdružujícími odborové organizace příspěvkových a rozpočtových organizací chce OS pracovníků kultury a ochrany přírody nadále usilovat o zvýšení společenského statusu zaměstnanců veřejných služeb, jehož vyjádřením je kromě jiného i cena práce těchto zaměstnanců.

Odbory budou usilovat o zastavení propadu reálných platů zaměstnanců a navýšení úrovně platových tarifů, který bude garantovat kompenzaci propadu reálných platů způsobených vládními restrikcemi a nárůstem spotřebitelských cen. Svaz bude poskytovat všemožnou pomoc svým základním organizacím při kolektivním vyjednávání se zaměstnavateli a zřizovateli.

Jak hodnotíte sociální program Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody?

Povězte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.