List Mladá fronta Dnes (MfD) proto sestavil deset zásadních změn, které se od nového roku dotknou nejen zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů kvůli změnám příslušných předpisů. List citoval ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, který prohlásil, že změny v zákoníku práce povedou k pružnějšímu pracovnímu trhu. Pozitivně pro MfD zhodnotila novelu i hospodářská komora. Naopak odborářům se řada změn nelíbí.

MfD sestavila deset nejdůležitějších změn, které se týkají fungování pracovně-právních vztahů.

1. Dohoda o provedení práce

Na dohodu o provedení práce bude možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele až 300 hodin za jeden kalendářní rok. Doposud to bylo jen 150 hodin ročně. Podle hodnocení MfD se změna vyplatí hlavně zájemcům o dlouhodobější brigády a těm, kteří vedle hlavního pracovního poměru potřebují druhé zaměstnání. Díky dvojnásobnému času si lidé legálně vydělají více. I zaměstnavatelům úprava nahrává, neboť snáze vytvoří pracovní místo, lépe vykryjí potřebu sezonních zaměstnanců. V dohodě o provedení práce se také nově zavádí hranice 10 tisíc korun pro odvod pojistného – nad ni budou muset zaměstnavatelé či pracovníci odvádět zdravotní a sociální pojištění. Nyní hranice neexistuje.

Novinku ovšem zaměstnanci i firmy hodnotí negativně. Dohoda o provedení práce ztratí obrovskou výhodu, protože až dosud bylo možné si takto vydělat jakoukoliv částku bez odvodu pojistného. Dá se předpokládat, že dohody s odměnou vyšší než 10 tisíc korun budou spíše výjimkou, práce prodražená o pojistné nebude ekonomicky zajímavá.

2. Práce na dobu určitou

Smlouvu na dobu určitou bude možné uzavřít až na tři roky, počet smluv u jednoho zaměstnavatele přitom nesmí překročit číslo tři. Podle MfD to znamená, že u jedné firmy bude možné odpracovat maximálně devět let. Nyní lze práci na dobu určitou sjednat na dva roky, přičemž za šest měsíců je možné uzavřít novou smlouvu a takto lze postupovat opakovaně. Změna je podle MfD jistou komplikací pro podniky a zaměstnance najímané na sezonní práce. Podle stávající úpravy dochází totiž k vynulování limitu pro uzavření další smlouvy po šesti měsících, tedy vždy před začátkem další sezony, nově bude možné takto spolupracovat jen třikrát.

3. Výpověď

Zaměstnavatel bude moci propustit pracovníka, u něhož během prvních 21 kalendářních dnů nemoci zjistí, že hrubě porušuje léčebný režim. Teď hrozí pokuta do 20 tisíc korun a neproplacení nemocenské. Z hodnocení listu vyplývá, že tato novinka je pro zaměstnance nevýhodná, teoreticky totiž hrozí, že zaměstnavatelé budou možnost propuštění zneužívat. Nově platí, že výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru nebude nutné projednávat s odbory.

4. Odstupné

Odstupné při výpovědi z organizačních důvodů se bude měnit podle doby trvání pracovního poměru. Kdo pracoval méně než rok, dostane jeden měsíční výdělek, kdo déle než rok a méně než dva, odnese si dvojnásobek průměrné měsíční mzdy. Za práci delší než dva roky pracovník získá odstupné ve výši nejméně trojnásobku mzdy. Podle MfD je nová úprava nevýhodná pro zaměstnance, kteří zřejmě budou více protestovat proti rozvázání pracovního poměru, aby získali vyšší odstupné. Na druhou stranu ale zaměstnavatelé ušetří peníze.

5. Odměna za práci přesčas

Nově půjde sjednat mzdu už s přihlédnutím k práci přesčas. U vedoucích bude možné ocenit práci přesčas bez omezení, u ostatních se do mzdy započte odměna maximálně za 150 přesčasových hodin v kalendářním roce.

6. Zkušební doba u vedoucích

Zkušební doba po nástupu do práce bude u vedoucích pracovníků nově až šest měsíců. U ostatních zůstává tři měsíce. Nesmí být ovšem delší než polovina dohodnuté délky pracovního poměru.

7. Přidělování k jiné firmě

Vrací se možnost dočasně přidělit zaměstnance, samozřejmě s jeho souhlasem, k jinému zaměstnavateli, a to nejdříve po šesti měsících práce. Mzdu bude pracovníkovi vyplácet původní zaměstnavatel s tím, že ji pak případně bude požadovat po dočasném zaměstnavateli.

8. Nevyčerpaná dovolená

Nová úprava povoluje proplacení nevyčerpané dovolené jen při ukončení pracovního poměru. Dosud to v určitých případech šlo. Nově by to bylo tak, že když zaměstnavatel neurčí pracovníkovi do 30. června datum, kdy si má nevyčerpanou dovolenou z minulého roku vybrat, může si zaměstnanec stanovit termín sám. Musí však o tom dát firmě vědět 14 dnů předem.

9. Pracovní doba

Nová pravidla říkají, že pracovní směna nesmí přesáhnout 12 hodin bez ohledu na typ rozvržení pracovní doby. Doposud platilo, že směna nesmí být delší než devět hodin.

10. Konkurenční doložka

MfD uvedla, že konkurenční doložka má chránit zaměstnavatele, aby odcházející pracovník nezneužil klíčových informací. Znemožňuje mu po určitou dobu, nejdéle jeden rok od výpovědi, přijmout místo, kde by mohl údaje využít v konkurenčním boji. Nově půjde konkurenční doložku sjednat už ve zkušební době. Mění se i výše odměny za mlčenlivost po dobu platnosti doložky. Teď dostává pracovník minimálně stejnou mzdu, jakou pobíral ve firmě, nově by mu byla vyplácena alespoň polovina.

-red-