Podle zpravodajské agentury ČTK by úspory státu měly činit více než 368 000 korun.

Údaje do pololetního statistického šetření dodávalo pro potřeby ministerstva práce a sociálních věcí zhruba 25 000 firem s 26 a více zaměstnanci, a to prostřednictvím statistického výkazu. Zrušen bude v souvislosti se zákonem o nemocenském pojištění, který umožní České správě sociálního zabezpečení disponovat administrativními údaji v nemocenském pojištění za všechny organizace i podnikatele.

Přestože zrušením této povinnosti ubude zaměstnavatelům administrativní zátěž, zůstane jim mnoho dalších povinností. I nadále budou muset zpracovávat například čtvrtletní výkaz o práci, čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích a mnoho dalších.

-pda-