Zaměstnavatel bude od ledna za zaměstnance platit prvních 21 kalendářních dnů nemocenské, nyní je to 14 dní. Toto opatření má platit po následující tři roky. Výše nemocenské setrvá na současných 60 procentech denního vyměřovacího základu (DVZ), přestože původně mělo toto opatření zůstat v platnosti jen v letošním roce.

Změnami projdou i redukční hranice pro úpravu DVZ. První redukční hranice se posune ze stávajících 791 korun na 825 korun, druhá z 1186 korun na 1237 korun a třetí z 2371 korun na 2474 korun v roce 2011.

Redukční hranice slouží k tomu, že po jejich překročení se DVZ (příjem za posledních 12 měsíců dělený 365 dny v roce) započítává jen částečně. Po překročení první redukční hranice se z DVZ započítá jen 60 procent, při překročení druhé 30 procent a z částky nad třetí redukční hranicí se nepočítá nic. Z takto redukovaného DVZ se vypočte nemocenská ve výši 60 procent redukovaného DVZ.

Mateřská zůstane zachována v příštím roce stejně jako letos ve výši 70 procent redukovaného DVZ.

Zdroj: www.novinky.cz