I přes dlouhotrvající vládní opatření a restrikce stále dochází k opakujícímu se nárůstu počtu nakažených nemocí Covid-19. Nakolik jsou tato opatření funkční, je otázka velmi diskutabilní. Co je ale bez diskusí, je fakt, že bychom všichni měli přistupovat ke svému zdraví a zdraví našeho okolí zodpovědně a měli bychom se snažit elimininovat možnost nákazy jak doma, tak na pracovišti.

Asociace malých a středních podniků (AMSP ČR) a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na tuto skutečnost zareagovaly již na podzim loňského roku a společně vydaly soubor doporučení Hygienická opatření pro firmy 2.0 proti šíření nákazy Covid-19 , aby firmy ještě zvýšily bezpečnost ve svých provozech.

Hygienická opatření 2.0 jsou unikátním soupisem aktivit prověřených praxí ve firmách po dobu šíření nákazy. Zkušenosti byly čerpány z provozů jak nadnárodních firem, tak českých malých a středních firem a živností. Uvedená doporučení jsou proto použitelná pro jakoukoliv firmu a stejně tak s nimi může pracovat státní správa i ostatní zaměstnavatelé ve svých provozech.

„I přestože majitelům firem záleží na zdraví jejich pracovníků, které jednoznačně určuje úspěch jejich firem, tak se často stává, že nedokáží účelně bojovat s epidemií. Je to dáno jednak nezkušeností se situací, ve které se poprvé nacházejí, a jednak tím, že v ekonomicky těžké době „váží na decimálkách” jakékoliv náklady, které musí vynaložit. Pokoušíme se jim ukázat praktické příklady, jak s nákazu zastavit ve firmách a tím si ušetřit daleko větší náklady, které je čekají při řešení omezení provozů nebo s protahováním ekonomické krize. Jsme si vědomi toho, že nyní se prakticky hraje o každý den,” říká Libor Musil, místopředseda představenstva AMSP ČR a majitel rodinné firmy Liko-s a.s. ve Slavkově.

AMSP ČR a SP ČR vyzvali své firmy, aby další opatření na pracovištích zavedli co nejrychleji. Bylo vyzkoušeno, že uvedená opatření stála v období duben až říjen 2020 podle velikosti firmy částku 6 – 12 tis. Kč na jednoho zaměstnance. Pro mnoho firem jsou tyto náklady vysoké, ale je třeba je porovnávat se ztrátami způsobenými šířením viru mezi pracovníky.

Příklad dobré praxe – firma Liko-s, a.s.

Rodinná firma Liko-s, a.s. s 250 zaměstnanci zavedla v boji s nákazou nemocí covid-19 na pracovišti zajímavá a účinná opatření, která by mohla být pro řadu dalších firem inspirací. Co  konkrétně podnikli?

 • Rozdělili všechny kanceláře příčkami.
 • Rozdělili prostor pro stravování a vytvořili jídelní kouty. Došlo ke změně distribuce jídla – jednotlivě balená jídla jsou zaměstnancům roznášena přímo na pracoviště.
 • Došlo k elektronizaci porad a zavedení tzv. bezpapírové kanceláře – prázdné stoly, během celého dne se stoly dezinfikují a musí být uklizené. 
 • Zaměstnanci pochopili nový slogan „Dobře je nebýt fajn“ a snaží se vyrovnat se všemi omezeními v zájmu svého zdraví a udržení firmy, která jim dává obživu, v chodu.
 • Firma nakoupila rychlotesty a v případě potřeby může testovat své zaměstnance a rovnou odhalit nakažené covidem a izolovat je od ostatních zaměstnanců.
 • Zaměstnanci používají šité roušky z barevné tkaniny, které jsou potištěny logem firmy a čísly 1,2,3, aby zaměstnanec věděl, kterou roušku právě nosí.
 • Nakoupili také digitální měřiče teploty automaticky snímající teplotu průchozích zaměstnanců. Každý zaměstnanec jimi musí projít a jsou napojené na systém evidence docházky.
 • Vytvořili opatření pro dopravce – řidiči dostávají firemní roušku, mají omezený pohyb, je pro ně vyčleněno samostatné sociální zařízení.
 • Zřídili funkci „Anticovid manažera“, ke kterému se sbíhají všechna data. Všichni zaměstnanci mu dali k dispozici čísla svých mobilních telefonů a jsou průběžně formou SMS informováni o situaci a opatřeních. Všichni zaměstnanci jsou napojeni na aplikaci E-rouška, firma je k tomu motivovala soutěží. 

Za 8 měsíců vynaložila firma Liko-s na protiepidemická opatření 2,2 mil. Kč, což v přepočtu znamená 11 tis. Kč na jednoho zaměstnance, tedy cca 1.370 Kč/měsíčně. Ke konci loňského roku se nakazily nemocí Covid-19 zhruba dvě desítky zaměstnanců. 

Manuál pro praxe žáků

Svaz průmyslu připravil ve spolupráci s Ministerstvem školství také Hygienický manuál pro praxe žáků, který přináší opatření pro realizaci praktické výuky žáků a studentů na pracovištích zaměstnavatelů. Více se o Hygienickém manuálu pro praxe žáků dočtete v rubrice Zaujalo nás.

V tématu ochrany zaměstnanců na pracovištím budeme pokračovat 

Téma ochrany zaměstnanců na pracovištích ať už v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 nebo obecně je velmi široké. Proto Vám v následujících vydáních Zpravodaje sociálního dialogu přineseme pokračování tohoto cyklu a zaměříme se například na home office a jeho legislativní a psychosociální aspekty v souvislosti s covid-19 či ochranné osobní pracovní prostředky a covid-19 jako nemoc z povolání.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na online diskusní fóra s krajskými hygienickými stanicemi, která organizujeme v rámci projektu NORD. V rámci diskusních fór získáte příležitost probrat se zástupci krajských hygienických stanic možnosti jak nejlépe skloubit ochranu zdraví zaměstnanců a zajištění provozní činnosti. Zástupci hygienické stanice vám pomohou orientovat se v povinnostech a doporučeních v rámci prevence na pracovišti, seznámí vás s kontrolní činností a společně můžete prodiskutovat přijatá či plánovaná opatření na pracovištích s ohledem na možnosti zaměstnavatelů. Zúčastnit se můžete v těchto termínech:

 • 25. ledna 2021 s KHS pro Pardubický kraj
 • 26. ledna 2021 s KHS pro kraj Vysočina
 • 27. ledna 2021 s KHS pro Královéhradecký kraj
 • 29. ledna 2021 s KHS pro Olomoucký kraj. 

 

-lhe-