Certifikát Ethnic Friendly zaměstnavatel oceňuje zaměstnavatele, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu dlouhodobě naplňují.

Koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel byla vytvořena organizací IQ Roma servis na podporu zavádění kultury rovného přístupu k etnickým menšinám v České republice. K udělování značky dochází od poloviny roku 2007, a ačkoliv byla koncepce původně aktivně šířena pouze v regionálním měřítku Jihomoravského kraje, již v prvním roce své existence se objevila poptávka i od zaměstnavatelů z dalších krajů.

Máme radost, že význam rovných příležitostí na trhu práce je více trendy. Svědčí o tom rostoucí počet zájemců, tudíž i samotných nositelů značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. K dnešnímu dni máme v různých městech České republiky již 60 Ethnic Friendly zaměstnavatelů, z toho jsme dnes certifikovali čtyři a již další dva jsou v pozici žadatele,“ uvedl Daniel Jakeš, koordinátor značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel je přísně podmíněno úspěšným absolvováním objektivního šetření přímo v konkrétní firmě, jehož cílem je nejen zjistit stav organizační kultury v této oblasti, ale také po dohodě s vedením navrhnout případné změny.

Aktuálně ocenění zaměstnavatelé mají pracovní týmy složené ze zaměstnanců různých národnostních či etnických menšin.

Například AC AERO zaměstnává odhadem více než 60 procent osob jiného než majoritního etnika. Společnost Dm drogerie markt začala po získání certifikátu intenzivně spolupracovat s Centrem poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servisu a v posledních třech měsících zaměstnala čtyři jeho klientky.

Certifikaci Ethnic Friendly zaměstnavatelů zaštítilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, akce se konala v rámci realizace projektu Vzájemně bez předsudků za finanční podpory Evropské unie.

Co si myslíte o zavádění kultury rovného přístupu k etnickým menšinám v ČR?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.