Právě se soukromými bankami budou podnikatelé komunikovat a předkládat jim žádosti o úvěr. Záruky na úvěry bude těmto finančním institucím vystavovat ČMZRB. A protože soukromé banky znají finanční historii svých klientů, mělo by to znamenat méně administrativy podobně, jako by přirozená konkurence a personální kapacity bank měly proces vyřizování žádostí urychlit. Nyní záleží na jednotlivých soukromých bankách, jak rychle budou program COVID III nabízet. Detaily programu jsou k dispozici na webu ČMZRB.

„Přes obtížná vyjednávání s mnoha subjekty se podařilo vše maximálně urychlit a pro COVID III, a tedy české podnikatele, získat potřebné peníze. V přepočtu na jednoho obyvatele se na území Evropské unie jedná o jednu z největších notifikací podpory v podobě zaručovaného úvěru,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Na program je alokováno 150 miliard korun, což znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry u komerčních bank až v objemu 500 miliard korun a podpořit tak kolem 150 tisíc OSVČ a podniků.“

Úvěry do 50 milionů

Příprava programu COVID III je podle Karla Havlíčka ukázkou dobré práce všech, kteří se na něm podíleli. Jde přitom o pomoc na několik měsíců, ne-li let dopředu. Počítá mimo jiné s tím, že žádat o podporu budou moci OSVČ i podniky do 500 zaměstnanců včetně podnikatelů v zemědělství, kteří působí v České republice. Maximální výše poskytnutého úvěru bude 50 milionů korun.

„Výše ručení u jednotlivých úvěrů bude 90 % jistiny pro podnikatele do 250 zaměstnanců a 80 % pro podnikatele až s 500 zaměstnanci. Plnění ze záruky na krytí ztrát portfolia dané banky je omezeno na 30 % celkové výše úvěrů,“ upřesňuje pravidla náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a doplňuje: „Program se bude realizovat jako portfoliová záruka pro komerční úvěrové instituce na provozní úvěry poskytnuté do konce roku 2020. Rozložení záručního rizika mezi finanční sektor a stát výrazně zvýší dostupnost provozních úvěrů pro české podnikatele, které zasáhla koronavirová krize.“

Portfoliovou záruku budou moci využít banky, které uzavřou smlouvu o portfoliovém ručení s ČMZRB. „Na základě jednání s Českou bankovní asociací a řadou bank předpokládáme, že se do záručního programu COVID III zapojí většina bankovních institucí financující podnikatele v České republice,“ říká generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek a dodává: „Hlavním přínosem programu COVID III je snížení administrativní zátěže a zrychlení schvalovacího procesu, což nám umožnila nová legislativa EU, a je to přesně to, po čem podnikatelé volají a co pomůže v nastartování jejich podnikatelských aktivit.“

ČMZRB, která má většinu programů COVID na starosti, od začátku letošního roku schválila úvěry a zaručené úvěry ve výši 17 mld. Kč, tj. cca víc než 3 000 žádostí. Přes programy COVID I a II šlo od začátku letošního roku 10 mld. Kč, tj. téměř 1 500 žádostí a 7 mld. Kč byly běžné záruky. Průměrná výše úvěru v dosavadních COVIDech byla 7,2 milionů Kč.

Programy COVID jsou součástí palety nástrojů pro nastartování ekonomiky jako je mj. kompenzační bonus pro OSVČ, Antivirus, ošetřovné nebo podpora technologických řešení a inovací například z Technologie – COVID 19, Czech Rise Up, kde se chystá další výzva aj. Programy se vzájemně doplňují, pouze jeden mechanismus totiž nemůže vyřešit všechny problémy ekonomiky.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz