Od zahájení projektu v červnu 2013 prošlo rekvalifikacemi již celkem 7667 osob a dalších 226 osob absolvovalo pohovory s poradci.

„Velmi mě těší, že projekt, který MPSV spustilo počátkem června 2013, již po sedmi měsících vykazuje úspěchy a je o něj ze strany uchazečů o zaměstnání tak velký zájem,“ uvedl odstupující ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Projekt přináší podle ministerstva nový pohled na systém rekvalifikačních kurzů. Důraz je kladen na zjišťování aktuální poptávky zaměstnavatelů po určitých profesích tak, aby bylo možné uchazečům o zaměstnání nabízet především takové rekvalifikace, u nichž po úspěšném absolvování existuje předpoklad rychlého získání zaměstnání.

V rámci projektu lze využít celou škálu rekvalifikací, a to jak standardních, tak zvolených. Ty druhé si vybírají zapojené osoby samy a mají tak možnost zvolit si rekvalifikační kurz, u kterého předpokládají nejvyšší efekt pro své následné pracovní uplatnění.

„Jedním z nejvýznamnějších prvků projektu jsou pozice koordinátorů v jednotlivých krajích, kteří jednají se zaměstnavateli, zpracovávají jejich požadavky a cíleně vytipovávají vhodné uchazeče na nabízené pracovní pozice. Těm pak doporučují pomoc poradců či vhodné rekvalifikační kurzy potřebné pro dané místo,“ říká Radek Rinn, ředitel odboru řízení projektů MPSV.

Připadá vám projekt Vzdělávání a dovednosti pro trh práce zajímavý?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.