Fórum bylo zaměřeno zejména na postavení zaměstnavatele jako žalované strany v soudním řízení. Účastníci byli seznámení s aktuální judikaturou soudů vztahující se k probíraným otázkám.

-lhe-