Statistiky rodinných účtů domácností jsou komplexním a velmi důležitým zdrojem informací, které podávají ucelený pohled na vývoj životní úrovně obyvatelstva v ČR. Jsou velmi cenným ukazatelem, na co se má resort práce a sociálních věcí zaměřit ve své politice do budoucna,“ uvedl ministr práce František Koníček.

Průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců se v letech 1993 až 2012 zvýšil téměř čtyřnásobně, z 3571 na 13 363 korun na jednoho jejího člena. Domácnosti důchodců zaznamenaly větší procentní nárůst, když jejich průměrný měsíční příjem na osobu byl vloni o necelých devět tisíc korun vyšší a činil 11 806 korun.

V publikaci se mimo jiné dozvíte, že:

průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství (na  přepočtené počty) se zvýšila od roku 2000 téměř dvojnásobně na 25 112 korun,

průměrná měsíční výše starobního důchodu vzrostla z 2734 korun v roce 1993 na 10 770 korun v roce 2012, tj. téměř čtyřikrát,

index spotřebitelských cen 2012/1993 dosáhl 271,6 %, přičemž nejvyšší byl vzestup cen v letech 1993–1998; největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly ve sledovaných letech bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácnosti důchodců,

vloni vydal člen zaměstnanecké domácnosti za nákup zboží a služeb průměrně za měsíc 11 328 korun, což představovalo navýšení proti roku 1993 o 7954 korun, meziročně však výdaje klesly.

V publikaci MPSV lze dohledat také vývoj a strukturu příjmů a výdajů domácností, mezd, úvěrů a úspor. Nechybí ani přehledy o vývoji důchodů, životního a existenčního minima a minimální mzdy.

Publikace vyšla v celkovém nákladu 350 kusů v českém i anglickém jazyce a je také dostupná v elektronické podobě na webových stránkách MPSV.

Je podle vás životní úroveň obyvatel České republiky dobrá, nebo špatná?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.