1

„I přes úzkou spolupráci se středními školami v celém kraji zaznamenáváme značný nedostatek odborně kvalifikovaných pracovníků – od montážních dělníků až po technicko-hospodářské profese,“ posteskl si představenstva výrobního družstva OBZOR Plzeň Zdeněk Sobotka.

O úzké spolupráci se středními školami mluví také Jana Borowiecka, HR Manager společnosti VIZA AUTO CZ, s.r.o.: „Snažíme se komunikovat zejména se školami, které jsou nám oborově blízké. Jedná se zejména o Střední průmyslovou školu strojní, Střední odbornou školu profesora Švejcara, a pak o Střední odborné učiliště elektrotechnické.“ A dodává: „Vnímáme nedostatek technicky vzdělaných uchazečů potažmo zaměstnanců. Proto bychom přivítali větší popularizaci technický zaměřených oborů a nastavení vzdělávacího systému tak, aby byl přínosný pro všechny strany – jak pro studenty, tak pro školy a následně i pro nás zaměstnavatele.“

Nedílnou součástí řešení problematiky dostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce jsou i města a kraje. O roli města Tachov mluvil starosta Ladislav Macák: „Město Tachov si váží podniků, které podnikají na jeho území a má zájem, aby spolupráce byla prospěšná pro obě strany. Pokud je v možnostech města, rádi pomůžeme. Naše vzájemné vztahy pokládáme za velmi dobré.“ Představitelé Tachova zajišťují a rozšiřují také podmínky pro spokojený život obyvatel, aby pokud možno neodcházeli do velkých měst. Město se angažuje především v oblastech sportu, volnočasových aktivit a přípravě lokalit pro výstavbu rodinných domků a obytných domů. „Za velmi dobrou a prospěšnou považuji spolupráci mezi Střední průmyslovou školou v Tachově-Světcích a průmyslovými podniky z Tachova a okolí. Žáci mají možnost se učit přímo v podnicích a současně vedení podniků si může vybírat žáky jako budoucí zaměstnance,“ uzavírá starosta Macák.

FIRMY, KTERÉ SE NA PUTOVNÍ VÝSTAVĚ PREZENTUJÍ:

 • Alfmeier CZ s.r.o.
 • BORGERS CS spol. s r.o.
 • BRUSH SEM s.r.o.
 • COMTES FHT a.s.
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
 • invelt – elektro s.r.o.
 • JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.
 • OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
 • Plzeňská teplárenská, a.s.
 • RSF Elektronik spol. s r.o.
 • SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • VALUE 4industry s.r.o.
 • VIZA AUTO CZ, s.r.o.