Uplatňuje se však jen výjimečně. Zjistil to server Novinky.cz. Ten citoval Drábkovo vyjádření, podle kterého už dnes je možnost omezit poskytování sociálních dávek v hmotné nouzi při neplnění některých povinností, například při docházení do školního zařízení.

Novinky.cz dále uvedly, že v Chomutově, podle exprimátorky Ivany Řápkové (ODS), k tomuto opatření v minulosti sáhli jen třikrát. Šlo o případy, kdy už šlo doslova o ignoranci ze strany rodičů a ani tvrdý zásah proto moc nepomohl. Podle Drábka situace ale nyní nazrála natolik, že je nutné současnou „možnost“ snížení nebo odebrání dávek změnit v „povinnost“. „Od prvního ledna zpřesníme a zpřísníme dikci zákona. Tedy jednoznačně stanovíme docházku do školy jako skutečnou podmínku pro výplatu dávek hmotné nouze. Dnes je to na uvážení správního orgánu,“ citovaly Novinky.cz ministra s tím, že když rozhodování o dávkách přejde na úřady práce tak se postup obcí sjednotí.

Podle Drábka sice existuje dohoda s resortem školství o společném postupu mezi sociálními pracovníky a řediteli škol, ale ani tato dohoda se nenaplňuje. Měla by fungovat tak, že by sociálka dostávala informace o dětech, které chodí za školu. Podle Řápkové ale současný systém umožňuje, aby absenci dětí omlouvali rodiče. Absence do 25 hodin řeší škola sama a sociální odbor se o ní nedozví, protože tyto informace škola sama ani podávat nesmí. Sociálka by si je musela vyžádat. Takže jestli dítě chybí méně než 25 hodin, na dávky to vliv nemá. Podle Řápkové je možné jediné řešení: „Člověk, který je na dávkách, nebude moci své dítě omlouvat sám, musí předložit vždy omluvenku od lékaře.“ O žádnou „buzeraci“ prý nepůjde, protože pobírá-li někdo pomoc od státu, musí také plnit povinnosti vůči státu.

Zvažuje se prý možnost, že by se mohl tolerovat jeden den, kdy by stačila omluvenka z domova. „Rozhodně by se ale měla zkrátit doba, po které se musí absence hlásit na sociální odbor. Z 25 hodin by to mohly být třeba jen hodiny dvě,“ uvedla Řápková. Ministr práce změny ve fungování systému výplaty sociálních dávek opírá také o to, že se dnešní sociální systém je zaměřený jen na finanční podporu, a ne na sociální práci. Podle Drábka musí platit, že kdo potřebuje pomoc od státu, musí počítat s tím, že bude v hledáčku sociální práce. A ta musí probíhat všude, i v rodinách.

-pda-