Jedná se o vzor plné moci, kterou budou žadatelé zmocňovat své budoucí zaměstnavatele, aby mohli získat informace o stavu řízení o zaměstnanecké kartě. Pokud chce být zaměstnavatel informován o stavu řízení, musí být řádně vyplněná plná moc doložená při podání žádosti. 

Další novinkou je, že pokud žadatel podá neúplnou žádost obdrží v průběhu správního řízení o zaměstnaneckou kartu přílohu k výzvě v ukrajinštině. V té bude seznam náležitostí, které při podání žádosti chyběly (v příloze naleznete pro informaci vzor v ČJ verzi). Ve výzvě bude vyznačeno, která konkrétní náležitost žadateli chybí. Ten bude muset ve stanovené lhůtě chybějící dokumenty doložit na uvedené místo ve výzvě, tedy na VÍZOVÉ CENTRUM VFS Global, ulice Džerelna 18, Lvov. Nelze dokládat na jiné místo (GK Lvov, zasílání datovou schránkou apod.). V případě nedoložení ve stanovené lhůtě, se řízení ZASTAVUJE.

Zavedení do praxe – od 1.11.2018.

Dále dochází ke změně v příloze: Žádost o nahlášení uchazečů do Režimu Ukrajina

Na co si dát pozor:

  • NERUŠIT hlášenku volného pracovního místa po zařazení do Režimu Ukrajina (je možné až po fyzickém nastoupení uchazeče)
  • Dokládat výpis/y z Rejstříku trestů uchazeče vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců
  • Doložit doklad o vzdělání a prokázat případnou praxi v oboru

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte: Mgr. Tereza Hejlová: thejlova@spcr.cz 

Vzor Plné moci
Seznam náležitostí – formulář
Žádost o nahlášení uchazeče/ů

Zdroj: www.spcr.cz