Na konci roku 2023 vláda schválila „nový“ Program Ukrajina. Tento Program umožní občanům z Ukrajiny od ledna 2024 podat žádost o zaměstnanecké karty v rámci programů ekonomické migrace, konkrétně v Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU

Žádosti zaměstnavatele o zařazení do „nového“ Programu Ukrajina je možné podat u některého z garantů (SP ČR, KZPS, HK ČR, CzechInvest …..). Tyto je možné podat až poté, co má uchazeč připravené všechny zákonem stanovené dokumenty spolu s čestným prohlášením, kterým prokáže splnění těchto podmínek. Zde naleznete podrobné informace, seznam povinných příloh, čestné prohlášení a potřebné formuláře.

Tuto žádost lze podat až poté, co má žadatel z Ukrajiny připraveny všechny potřebné doklady (dokládá se čestným prohlášením zaměstnavatele viz. výše).

ŽÁDOST O ZAMĚSTNANECKOU KARTU

Možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu mají jen tito Ukrajinci:

  • Ukrajinci žijící na Ukrajině a mohou legálně vycestovat,
  • držitel dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státě EU a nebo o tuto ochranu požádali,
  • pobývají v jiném státě na základě dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu po dobu kratší než 2 roky
  • občané Ukrajiny, kteří mají českou dočasnou ochranu nebo vízum za účelem strpění, o zaměstnanecké karty nemohou požádat

Žádosti o zaměstnaneckou kartu se podávají na Generálním konzulátě ČR ve Lvově, Antonovycha 130, 79 057 Lvov.

Ukrajinci, kteří nežijí na Ukrajině, mohou podat žádost o upuštění od osobního podání a to poštou, datovou schránkou Ministerstva zahraničních věcí ČR – identifikátor DS: e4xaaxh nebo prostřednictvím zmocněného zástupce – rodinného příslušníka, koordinátora zaměstnavatele aj. Možnost podat žádost bez osobní účasti je zpoplatněna a správní poplatek činí 2.500,- Kč (je možné uhradit i v EUR v hotovosti na GK Lvov nebo prostřednictvím platebního odkazu, který bude následně zaslán na kontaktní email žadatele).

ŽÁDOST O POBYTOVÉ OPRÁVNĚNÍ (ZAMĚSTNANECKÁ KARTA)

Potřebné informace (formuláře, povinné přílohy aj.) týkající se zaměstnaneckých karet naleznete ZDE.
Správní poplatek za podání této žádosti činí 5.000,-Kč (je možné uhradit i v EUR v hotovosti na GK Lvov nebo prostřednictvím platebního odkazu, který bude následně zaslán na kontaktní email žadatele).

Žadatel doručí zastupitelskému úřadu zároveň obě výše uvedené žádosti. Žadatel uhradí dva správní poplatky – za žádost o upuštění od osobního podání + za žádost o pobytové oprávnění. Dokud nebudou uhrazeny tyto poplatky, nebude žádost postoupena ke zpracování.

Další informace o tomto Programu, o postupu vyřizování žádostí o zaměstnaneckou kartu pro tyto Ukrajinské občany, formuláře aj. naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zdroj: www.spcr.cz