Uvedené změny znamenají, že žádosti v rozsahu 500 žádostí ročně administrované ZÚ Kyjev mohou nově podávat všichni zaměstnavatelé z oborů zemědělství, potravinářství, lesnictví a dřevařství, žádající prostřednictvím garantů Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR a Lesnicko‑dřevařská komora ČR (dříve to byla pouze Lesnicko-dřevařská komora ČR). Současně mohou žadatelé z oblasti lesnictví a dřevařství žádat i prostřednictvím jiných garantů než jen Lesnicko-dřevařské komory ČR.

Na webových stránkách MPO je již možné sledovat stav zbývajících kapacit u jednotlivých států v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

Z důvodu velmi krátké doby mezi podáním žádosti u garanta a podáním žádosti o zaměstnaneckou kartu (7-10 dnů), je NUTNÉ, aby měl zaměstnavatel ještě před podáním žádosti u garanta připravené všechny povinné dokumenty pro podání žádosti o Zaměstnaneckou kartu ve Lvově. Podrobnosti k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu zde.

Zdroj: www.spcr.cz