„V rámci tripartitních jednání se u některých bodů návrhu novely nepodařilo překonat rozpory s odbory, které požadují další úpravy nad rámec návrhu,“ řekl mluvčí SP ČR Milan Mostýn. „Lze předpokládat, že z jejich strany bude snaha načíst tyto další změny v dalším legislativním procesu a výsledná podoba návrhu by se mohla stát pro zaměstnavatele velmi nevýhodnou,“ obává se Milan Mostýn.

Zástupcům SP ČR se v průběhu připomínkového řízení podařilo odstranit řadu původních návrhů, které by personalistům a manažerům zkomplikovaly práci. Jde zejména o některé původně navrhované změny v oblasti organizace a rozvrhování pracovní doby.

Jednání o podobě novely zákoníku práce byla velmi složitá a z pohledu SP ČR šlo především o to, aby se zabránilo přijetí úprav výrazně nevýhodných pro zaměstnavatele. Tomu také odpovídá návrh, ve kterém se neřešily některé instituty, jejichž revizi by firmy uvítaly (výpovědní důvody, délka výpovědní doby, odstupné), neboť jednání jednoznačně ukazovala, že by úprava větší flexibilitu nepřinesla.

Návrh obsahuje jen dílčí úpravy, které by zaměstnavatelé uvítali (speciální úprava pro tzv. vrcholové řídící zaměstnance) anebo které by usnadnily postupy personalistů v jejich práci (např. doručování, zápočtové listy, běh lhůt).

Tisková zpráva ke stažení zde.

Zdroj: SP ČR

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-