STANOVISKO SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Svaz průmyslu upozorňuje, že návrh novely zákona o ochraně ovzduší bude znamenat zvýšenou administrativní zátěž pro podniky, zvýšené finanční náklady, aniž by byly v rámci Důvodové zprávy objektivně vyčísleny konkrétní dopady. Řada navrhovaných parametrů jde nad EU normy stanovené v BREF/BAT, čímž se český průmysl dostává do konkurenční nevýhody. Tímto je amplifikována současná náročná situace kvůli vysokým cenám energií. Máme navíc za to, že návrhy týkající se kontinuálního ohlašování nerespektují dosavadní diskuse, které vzešly z pracovní skupiny pod MŽP uskutečněných v roce 2022, pro průmysl jsou proto překvapující a považujeme je za disproporční.

Celé stanovisko najdete zde.