V novele zákona o zaměstnanosti byly schváleny důležité změny, které zjednoduší zaměstnávání cizinců. Zákon dále zpřesňuje definici nelegální práce a výrazně zvyšuje pokuty za zaměstnávání na černo a zastřené zaměstnávání.

Novelu zákona č. 435/2004 Sb., která nabyde účinnosti 1. ledna 2024, podepsal po schválení zákonodárci v polovině prosince prezident Petr Pavel.

Novela má omezit nelegální zaměstnávání cizinců, u kterého je velkým rizikem zaměstnávání na takzvanou smlouvu o dílo.

„Ve většině případů „smlouvy o dílo“ nabízejí nelicencované agentury práce. Tyto agentury jsou většinou s.r.o., často vlastněné lidmi ze zahraniční, kteří zneužívají důvěry svých krajanů. Pokud je inspekce odhalí, tak firmu nechají zavřít a otevřou si jinou. S kontrolními orgány přestanou komunikovat a doposud neexistovala páka, kterou by stát mohl využít pro jejich postih. Novela zákona by toto měla změnit,“ říká ředitelka personální agentury Hofmann Personal Gabriela Hrbáčková.

Jak ona zásadní změna vypadá? V případě, že inspekce odhalí u kontrolované společnosti přestupky označované v zákoně jako „zastřené zprostředkování zaměstnání“, „umožnění výkonu nelegální práce“, či „umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání“, může dané společnosti zakázat činnost až na dva roky.

Důležitou změnou je také zpřesnění definice nelegální práce vyloučením takzvaného parametru soustavnosti. A rozšiřuje se ručení za úhradu pokuty za nelegální zaměstnávání v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů z 90 dní až na 12 měsíců, tak aby stát mohl lépe tyto pokuty vymáhat.

Pro zaměstnavatele bude tedy v budoucnu zásadní dobře si prověřit své dodavatele, tak aby vše měli dle litery zákona a nedostali se do problémů.

Souhrn změn z novely zákona o zaměstnanosti

Ruší se test trhu práce pro zaměstnanecké karty (s účinností od 1.7.2024) – Nyní musí zaměstnavatel, který chce zaměstnat cizince, oznámit volné místo úřadu práce. ÚP ověřuje po dobu 10 až 30 dní, zda není na stejné pozici možné zaměstnat občana ČR. Podle nové úpravy stačí volné místo pro cizince oznámit, firma nemusí čekat. Zaměstnávání cizinců se tím značně urychlí.

Úřad práce ČR bude po 6 měsících vyřazovat oznámená místa z evidence – Nabídka pracovních míst tak bude aktuální a relevantní k situaci na pracovním trhu.

Mezi důvody pro nezveřejnění volného pracovního místa bude patřit pokuta za nesoučinnost při kontrole SÚIP (Státní úřad inspekce práce) – Zvyšuje se také maximální hranice pro uložení pokuty za nesoučinnost při kontrole z dosavadních 200 000 na 1 000 000 korun (v zákoně o inspekci práce)

Nová informační povinnost pro agentury práce ohledně uživatelů a počtů pracovníků přidělených jednotlivým firmám  – Report bude zahrnovat počet umístěných fyzických osob a lidí, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele, ale také identifikaci uživatelů, ke kterým byli zaměstnanci agentury dočasně přiděleni a počet zaměstnanců podle skupin CZ-ISCO přidělených ke každé firmě.

Zpřísňují se podmínky pro získání povolení ke zprostředkování zaměstnání pro agentury práce –  za a) platí podmínka bezdlužnosti žadatele, a to již při podání žádosti i po celou dobu trvání povolení, za b) fyzická i právnická osoba musejí prokázat, že jim nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání, za c) navyšuje se kauce o 100 procent (na 1 milioj korun).

Zpřísňují se postihy za nelegální zaměstnávání, zastřené zprostředkování zaměstnání a umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání – Lze uložit trest zákazu činnosti až na 2 roky.

Rozšiřuje se ručení za úhradu pokuty – Ručení za úhradu pokuty za nelegální zaměstnávání v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů se rozšiřují ze tří až na 12 měsíců.

Upravuje se jednostranné ukončení dočasného přidělení (§308 až §309 zákoníku práce) – Nově nebude možné ukončovat přidělené zaměstnance ze dne na den nebo do tří dnů. Minimální doba ukončení od ledna bude nejméně 14 dní od doručení prohlášení o ukončení zaměstnanci.

Zdroj: www.businessinfo.cz