Z iniciativy viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje připravil Moravskoslezský pakt zaměstnanosti projekt „Moje místo v MSK“, který by měl sloužit k nabízení či hledání volných lidských kapacit pro firmy v regionu. V rámci projektu se spouští online aplikace pro firmy (Chytrý matching), jejímž cílem je párování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Takto mohou firmy usnadnit zaměstnancům přechod do nového zaměstnání, a to již v průběhu výpovědní lhůty před registrací na Úřadu práce.

Pro zaměstnance, kteří musí řešit změnu svého uplatnění, se v rámci projektu nabízí profesní poradenství, které jim pomůže zorientovat se v jejich schopnostech, dovednostech a vlastnostech, odhalit, jakým se vydat profesním směrem a jak rychle vkročit na trh práce tak, aby se jejich představa o vhodném zaměstnání stala realitou.

“Projekt Moje místo v MSK reaguje na důsledky pandemie COVID-19 a na změny hospodářství”, sdělil hejtman MSK Ivo Vondrák, který dodal, že je “přesvědčen, že zapojení do projektu, který vznikl z prostředků MSK, pomůže nejen jednotlivým firmám, ale přispěje k celkovému zlepšení situace na trhu práce v našem kraji a ještě vice prohloubí spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem”.

Další užitečný projekt pro regionální trh práce vznikl na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, kde se aktuálně rozvíjí řada aktivit, které mají zefektivnit komunikaci mezi univerzitou a zaměstnavateli. Jedním z nich je nově spuštěný k+ portal. “Od k+ portálu si slibujeme, zvýšení a zefektivnění spolupráce mezi univerzitou a zaměstnavateli. Je určen pro naše studenty a absolventy do 3 let od ukončení studia. Zaměstnavatelé budou moci na jednom místě prostřednictvím portálu nabízet pracovní příležitosti, trainee programy a odborné stáže, témata bakalářských či diplomových prací, odborné brigády nebo zakázky pro freelancery. Zároveň si budou moci vybírat a filtrovat z řad našich studentů a čerstvých absolventů své potenciální nové zaměstnance dle přesně zadaných parametrů. Díky k+ portálu budou moci systematicky prezentovat svou značku na naší univerzitě.”, řekl Svazu projektový manažer univerzity David Hibler.

Autor: Petr Holica