Tento upravený Režim Ukrajina vstupuje v platnost dne 1.5.2017. Bližší informace o průběhu režimu UKRAJINA naleznete v  následujících přílohách:

Zdroj: www.spcr.cz