Tento seminář zároveň otevřel cyklus seminářů o pracovní migraci a zlepšování prekérních pracovních podmínek migrantů a migrantek v České republice.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se domnívá, že díky přísnější regulaci, ke které se na semináři přihlásil i zástupce odborových svazů, přístupu migrantů na trh práce se sníží nezaměstnanost „domácích“ pracovníků. Předpokládá nahraditelnost domácích a zahraničních pracovníků na ideálně fungujícím trhu. Co se však stane, když začneme uvažovat o jiném modelu trhu práce, na kterém je přítomna segmentace a hierarchie pracovníků a pracovnic? Hierarchie pracovníků na trhu práce, která je spjata s politickými, ekonomickými a sociálními procesy, umožňuje odlišné ohodnocení práce (např. vyšší ohodnocení stejné práce u mužů oproti ženám, občanů ČR oproti migrantům). Na semináři ale zaznělo, že u takovéhoto pohledu na trh práce není možné automaticky předpokládat, že migranti a migrantky na „nekvalifikovaných“ místech jsou jednoduše nahraditelní domácími pracovníky. Problém konkurence domácích a zahraničních pracovníků se pak podle mínění organizací, které se migrací lidí do ČR zabývají, stane otázkou prekérních pracovních podmínek, možností jejich zlepšování v jednotlivých ekonomických odvětvích a narovnávání postavení migrantů a občanů na trhu práce.

-pda-

Měly by státní úřady více zpřísňovat zaměstnávání cizinců? A pomůže to snížit počty nezaměstnaných v tuzemsku?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.