„Třídit totiž neznamená automaticky recyklovat.“

Dle dat Českého statistického úřadu bezmála polovina veškerého komunálního odpadu končí na skládkách – to je velice smutný poměr. Velký podíl skládkovaného odpadu je dán zejména nízkým poplatkem, který se za uložení na skládky odvádí (takzvaný „skládkovací poplatek“). Ten je již mnoho let nastaven na 500 Kč a nezohledňuje ani inflaci. Za těchto podmínek je téměř jakékoli jiné využití odpadu dražší než jeho skládkování a nevyplatí se.

Odpadové hospodářství graf

Zdroj: ČSÚ

V pondělí 9. 12. 2019 Vláda ČR schválila kompletní balík nové odpadové legislativy, který má ambice tento graf změnit a posunout velkou část nyní skládkovaných odpadů do vyšších pater odpadové hierarchie a nasměrovat je k „lepšímu“ využití. Nyní je potřeba proces schvalování dokonat v Poslanecké sněmovně.

Nejdůležitější úkol, který Vláda ČR nyní má, je deklarovat nastavení podmínek pro odklon od skládkování a rozvoj alternativ ve využití odpadů. Toho bude dosaženo především pomocí dostatečně vysokého skládkovacího poplatku tak, aby jakékoli využití odpadu bylo ekonomicky zvýhodněno před skládkováním a došlo tedy k rozvoji recyklačního průmyslu v ČR. Za velmi důležité také pokládáme pevný termín zákazu skládkování využitelného odpadu.

Během projednávání návrhu nové odpadové legislativy byl domluven široce přijatelný kompromis:

  • Nárůst skládkovacího poplatku na 1850,- Kč do roku 2029,
  • Zákaz skládkování využitelného odpadu v roce 2030.

Tyto dva body jsou zcela zásadní pro zlepšení využívání odpadu namísto skládkování a jsou základní podmínkou pro rozvoj recyklačního průmyslu v ČR. Původní návrh Svazu průmyslu a dopravy ČR ohledně skládkovacího poplatku byl však ještě ambicióznější. Zákaz skládkování již nelze posouvat dále, stejně tak skládkovací poplatek nelze více snižovat. Každá ještě nižší částka by výrazně zvýšila riziko v otázce „co budeme za pár let s odpadem dělat?“. Dojde-li k jakémukoli změkčení výše uvedených zásad, budeme za pár let stát před obrovským problémem, protože se v naší zemi budou hromadit miliony tun odpadu, který nebudeme umět zpracovat a využít.

Vláda ale musí podniknout i další kroky. Dle programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR, je třeba přijmout veškerá opatření na podporu recyklačního byznysu a využívání druhotných surovin, a to včetně pozitivních ekonomických nástrojů k podpoře recyklace na všech úrovních, jako například daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů, zelené zakázky veřejných institucí jako příklad dobré praxe či dotační podpory v operačních programech, s možností podpory i pro velké podniky.

Zdroj: www.spcr.cz