Sociální dialog

Nová sektorová dohoda v Královéhradeckém kraji slibuje změnu k lepšímu

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Nová sektorová dohoda v Královéhradeckém kraji slibuje změnu k lepšímu

Kvalita vzdělávání představuje z pohledu konkurenceschopnosti firem stále významnější téma. Zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy, kteří se rozhodli hledat společné cesty k řešení kvality odborného vzdělávání v Královéhradeckém kraji, podepsali na konci června v Hradci Králové Sektorovou dohodu pro strojírenství. Záštitu nad ní převzal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek spolu s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou-Tominovou.

Pro Královéhradecký kraj je Sektorová dohoda důležitým prvkem v procesu podpory rozvoje technického odborného školství. Víme, že trh práce postrádá hlavně absolventy tříletých učebních technických oborů. Snažíme se proto sami žáky motivovat formou zásluhových stipendií, zřídili jsme Centra odborného vzdělávání, podporujeme soutěže odborných dovedností. Dohoda nám ale pomůže ještě lépe propojit teorii s praxí, což považuji pro budoucnost technických oborů za stěžejní," uvedl hejtman Lubomír Franc.

Cílem Sektorové dohody v oboru strojírenství je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání. Hlavními tématy jsou spolupráce základních škol se středními školami technického zaměření a zaměstnavatelskou sférou, stejně jako posílení dalšího vzdělávání pro potřeby strojírenského průmyslu.

Vznik sektorové dohody pro strojírenství iniciovali zástupci společnosti Škoda Auto na základě pilotního projektu v Jihočeském kraji realizovaného v roce 2012 Sektorovou radou strojírenství.

Na východě Čech se k sektorové dohodě připojili významní zaměstnavatelé regionu, například společnosti AMMANN Czech Republic, Farmet či ZPA Smart Energy, dále střední odborné školy, za zaměstnavatele Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR a dvě ministerstva – Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(eve)

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?