A jak se zdá, zejména Američané se nyní stále více zajímají o typický německý tříletý učňovský systém vzdělávání, který je známý i v Česku. Ten kombinuje teoretickou výuku ve škole s praxí v továrně.

V USA nyní zažívají paradox, který Evropa dobře zná nejméně posledních deset let: ačkoliv je poměrně vysoká nezaměstnanost (v USA se drží nad 8 procenty), továrny si stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Vysokoškoláků je dostatek, ale chybějí mechanici nebo experti na robotiku. Tedy kvalifikovaní specialisté technického zaměření, ne nutně s diplomem. Americe chybí asi 600 tisíc vyškolených pracovníků ve výrobě.

Německé firmy proto podle E15 nenechaly nic náhodě: své metody si do USA přivezly s sebou. Příští rok dokončí tříleté vzdělání první generace učňů v továrně Volkswagen ve městě Chattanooga ve státě Tennessee. Došlo to tak daleko, že o „německé programy“ vzdělávání učňů v USA se zajímají už úředníci z amerického ministerstva školství. Také oddělení Bílého domu pro vzdělávání zkoumalo možnosti středoškolského výcviku u německého výrobce motorů, firmy Tognum. Ta se chystá otevřít učňovský program letos na podzim ve svém závodě v Jižní Karolíně. V tuzemsku sílí také hlasy zaměstnavatelů, aby českých vzdělávací systém, zaměřený na učně více kopíroval zkušenosti z Německa.

-pda-

Co si myslíte o možnosti zavést systém německého vzdělávání učňovských expertů v tuzemsku? Byla by to cesta, díky které by průmyslové firmy mohly získat kvalitní zaměstnance?

Diskutujte s námi o tom a připojte svůj komentář k tomuto článku.