Napsal to server Finančnínoviny.cz.

V České republice je rovná 15procentní sazba daně z příjmu fyzických osob a současně poměrně vysoká sleva na poplatníka ve výši 2070 korun měsíčně. Efektivní sazba daně zaměstnanců pracující za podprůměrnou mzdu (67 % průměrné mzdy) tak dosahuje pouze 7,8 %, což je jedna z nejnižších hodnot v rámci zemí OECD. Celkové zdanění práce je však vysoké. Důvodem je vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V ČR je souhrnná sazba povinného pojistného 34 % (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění).

Zdanění práce je poměr mezi čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží od svého zaměstnavatele na svůj bankovní účet a skutečnými mzdovými náklady zaměstnavatele. Celkové mzdové náklady zaměstnavatele přitom činí hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné.

Podle databáze OECD činila průměrná měsíční mzda za loňský rok v ČR 25 035 korun. Podprůměrná mzda ve výši 67 % je tedy 16 773 korun. U všech zemí porovnáváme zdanění u podprůměrné mzdy dle databáze OECD, aby byla data porovnatelná.

U podprůměrné mzdy ve výši dvou třetin průměrné mzdy se mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance, kterou dostane na svůj bankovní účet, liší o 39,4 %. Přestože je efektivní zdanění v ČR nízké 7,8 % (1320 korun:16 818 korun), tak je celkové zdanění práce vysoké. Důvodem je zmiňované vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Při nižším povinném pojistném placené zaměstnavatelem může mít zaměstnanec vyšší mzdu a cena práce je přitom pro zaměstnavatele pořád stejně vysoká. Proto je při zdanění práce nutné zohlednit i povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Z členských zemí OECD je vyšší zdanění práce u mzdy ve výši dvou třetin průměrné mzdy než v Česku pouze ve Švédsku, Rakousku, Itálii, Německu, Francii, Maďarsku a Belgii.

V mimoevropských zemích je zdanění práce u nízkých příjmů nižší než v Evropě. Nejnižší je v Chile, kde se mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance liší pouze o 7 %. Následuje Izrael (12,5 %), Nový Zéland (13,1 %), Mexiko (13,5 %), Jižní Korea (18,0 %), Švýcarsko (18,1 %), Irsko (20,1 %) a Austrálie (21,5 %).

Co si myslíte o výši daní z příjmu v ČR?

Řekněte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.